• 06. 10. 2017 r.

  XXVII Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w tenisie stołowym

 • 04. 09. 2017 r.

  Manifestacja przed MEN — „Szkoła jest nasza”

 • 31. 01. 2017 r.

  Powołanie Okręgowego Sztabu Referendalnego w Łodzi

 • 19. 11. 2016 r.

  Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty

Prezydent RP podpisał nowelizację Karty Nauczyciela

24 listopada Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela.

Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela to:

• nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),

• obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),

• ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,

• urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy, w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę,

• likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),

• likwidacja mieszkań służbowych.

 

Wniosek ZNP do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się 23 listopada br. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przekazanie Sejmowi ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych do ponownego rozpatrzenia.

Zobacz:
Wniosek ZNP do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

28. Święto Okręgu Łódzkiego ZNP

11 listopada 2017 roku w Święto Niepodległości w Łódzkim Klubie Nauczyciela już po raz 28. odbyło się Święto Okręgu Łódzkiego ZNP. Uroczystość była okazją do wręczenia zasłużonym nauczycielom, pracownikom oświaty i członkom ZNP medali resortowych oraz odznaczeń związkowych za szczególne osiągnięcia w działalności oświatowej, związkowej i społecznej.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Sławomir Broniarz — prezes ZNP, Krzysztof Baszczyński — wiceprezes ZG ZNP, Artur Dunin — Poseł na Sejm RP, Elżbieta Ratyńska — Łódzki Wicekurator Oświaty, Tomasz Trela — Pierwszy Wiceprezydent Łodzi, Małgorzata Niewiadomska-Cudak — Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi, Sylwester Pawłowski — przewodniczący Komisji Edukacji RM w Łodzi, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, a także licznie przybyli członkowie ZNP.

Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP Marek Ćwiek witając gości mówił m.in.: „Niech burzliwe i kręte drogi, którymi pokolenia Polaków szły ku niepodległości będą dla nas wszystkich nauką i zachętą do pracy na rzecz pomyślności i rozwoju naszej ojczyzny. Zwłaszcza w Święto Niepodległości, warto pamiętać, że państwo to dzieło wspólnej pracy i starań każdego z nas. Pisarz Wacław Berent ujął to w celnej sentencji: „Miłość ojczyzny — to sumienność w swym dziele pracy”. Ale wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Wolność to bardzo trudne zadanie i praca do odrobienia”.

W czasie Święta Okręgu wręczono 13 Medali Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Otrzymali je: Elżbieta Bartoszek, Anna Balcerzak, Katarzyna Barasińska, Jacek Bartosik, Stanisław Ibusz, Jacek Kisiel, Katarzyna Niwińska, Barbara Ostrowska, Krystyna Rybarczyk, Mirosław Spychalski, Anetta Szadkowska, Małgorzata Wiśniewska i Małgorzata Wodzyńska.

Złote Odznaki ZNP otrzymali: Beata Maria Balcerek, Małgorzata Góral, Jadwiga Kapusta, Agata Lisiewska, Renata Anna Półtorak, Danuta Sobczak, Urszula Sobierajska, Izabela Śliwińska i Jolanta Walczewska.

Za 50-letnią przynależność do ZNP odznaczono następujące osoby: Marek Hendzelewski, Mirosława Kalińska, Czesława Owczarek, Barbara Sieniuć, Zbigniew Szopka.

Zarząd Okręgu Łódzkiego przyznał również swoje wyróżnienia — Statuetki „Przyjazna Dłoń”. Otrzymują je osoby lub instytucje szczególnie zasłużone na rzecz rozwoju oświaty, podnoszenia rangi zawodu nauczycielskiego i pracowników oświaty oraz promocji i budowania dobrego wizerunku Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W tym roku Statuetkę „Przyjazna Dłoń” za swoją działalność otrzymali:

• Grażyna Teresa Łęcka — wieloletni wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP Łódź-Bałuty oraz przez dwie kadencje członek Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP;

• Barbara Ulatowska — wieloletni członek Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP, Zarządu Oddziału Łódź-Bałuty oraz wieloletnia przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, jest Honorowym Przewodniczącym Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Łódź— Bałuty;

• Dariusz Szlawski — doktor nauk humanistycznych, nauczyciel historii w Zespole Szkół ZNP, członek Okręgowej Komisji Historycznej ZNP, propagator historii i osiągnięć ZNP oraz łódzkiej oświaty, opracował i przygotował wystawę z okazji 110. rocznicy powstania ZNP w Muzeum Historii ZNP w Pilaszkowie.

W związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą powołania Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP w Łodzi wyróżnienia za wieloletnią, aktywną działalność w zakresie obrony miejsc pracy, poprawy warunków pracy i spraw socjalno-bytowych pracowników szkolnej administracji i obsługi otrzymali: Grażyna Bednarska, Danuta Chwała, Jadwiga Kapusta, Urszula Kędzia, Marek Kmiecik, Elżbieta Kwiatkowska, Łucja Ludwin, Zofia Marchewa, Maria Muskała, Halina Palutek, Iwona Popek, Jadwiga Radomska, Halina Sider, Jolanta Walczewska, Zofia Witkowska.

Składając odznaczonym gratulacje, goście honorowi podkreślali rolę i osiągnięcia ZNP dla poprawy jakości oświaty i warunków pracy wszystkich osób zatrudnionych w szkołach.

Uroczystość uświetnił występ gitarzysty Wiesława „Gumy” Rychlika, który zagrał koncert rockowych ballad nawiązujących do motywu wolności.

 

Salon Ciekawej Książki

Informujemy, że Okręg Łódzki ZNP będzie uczestniczył w VII Salonie Ciekawej Książki, który odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2017 r. w Hali Expo w Łodzi, al. Politechniki 4.

Podczas tegorocznego Salonu, na naszym stoisku będzie można nabyć pozycje książkowe Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP. Oprócz propozycji wydawniczych w ramach tegorocznego wydarzenia przygotowaliśmy wraz z Ośrodkiem Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi dwa bezpłatne szkolenia dla uczestników:

SZKOLENIE 1
„Sposoby wykorzystania książek jako pomocy dydaktycznych”
Forma: mini-wykład, pokaz, dyskusja
Termin: 24. 11. 2017 r. godz. 11.00
Czas trwania: 120 min.
Liczba miejsc: 30
Program:
• funkcja książki w procesie edukacji i wychowania,
• „Książki do zadań specjalnych” — przegląd form i treści wybranych pozycji,
• edukacyjne walory tworzenia własnych książek.

SZKOLENIE 2
„Design Thinking — nowoczesna metoda wykorzystywania książek”
Forma: mini-wykład, projektowanie metodą Design Thinking
Termin: 25. 11. 2017 r. godz. 15.00
Czas trwania: 120 min.
Liczba miejsc: 20
Program:
• funkcja książki w procesie edukacji i wychowania
• określanie potrzeb i oczekiwań uczniów-użytkowników książek
• projektowanie metod wykorzystywania różnych typów i form książek w procesie edukacji z wykorzystaniem narzędzi Design Thinking

Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniach proszone są o zgłaszanie się mailowo na adres: lodz@oupis.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 42 636 80 89 (poniedziałek-piątek w godz. 9.00-15.30)

Liczba miejsce jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy!

Więcej szczegółów na http://www.targi.lodz.pl/targi/318-vii-salon-ciekawej-ksiazki/aktualnosci/

 

Cytat tygodnia

„Czemu ta wolność taka trudna,
Tyle trudniejsza od niewoli?
I jak tę wolność przetłumaczyć
Skoro nie umie nikt wybaczyć,
Skoro nie umie nikt zapomnieć...?”

Wojciech Młynarski
 

„Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności — odwaga.”

Tukidydes
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2017

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2016

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

40. Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
20 — 22 października 2017 r.
(plik uaktualniony 7. 10. 2017 r.)

logo_memorial (10 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP informują, że 40. Ogólnopolski Memoriał Szachowy im. dr. Horsta Podolskiego odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 20 - 22 października 2017 r.

Celem Turnieju jest uczczenie pamięci dr. Horsta Podolskiego — mistrza szachowego, nauczyciela szkół średnich i wyższych w Łodzi oraz propagowanie szachów wśród nauczycieli i pracowników oświaty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.

Zgłoszenia prosimy kierować do kol. Anny Walczak,
tel. 607 260 639 lub 42 252 28 05.

Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 20/21/22 października br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 21. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela (w miejscu rozgrywek).

Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy.

Całkowity koszt dla członków ZNP wynosi: 160 zł dla zawodników korzystających z noclegów, a 100 zł dla osób niekorzystających z noclegu.

Całkowity koszt dla pozostałych uczestników wynosi: 196,80 zł dla zawodników korzystających z noclegu, a 123 zł dla zawodników niekorzystających z noclegu.

Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:
Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 23 1240 3073 1111 0010 6246 3932

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 21. 10. br. o godz. 10.00,
a zakończenie 22. 10. br. około godz. 13.00.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy 40. Memoriału Szachowego

 

Poradnia Rehabilitacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych