MUZEUM ZNP W PILASZKOWIE

 

Sala im. Zygmunta Nowickiego to „serce” Muzeum w Pilaszkowie: właśnie w jej murach w 1905 r. odbył się konspiracyjny zjazd nauczycieli, zapoczątkowujący nauczycielski ruch związkowy na ziemiach polskich. Dawna izba szkolna gromadzi dziś kolekcję memorabiliów ZNP z różnych rejonów kraju. Jest to także miejsce upamiętniające najważniejsze wydarzenia ze 110-letniej historii Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz postaci kolejnych Prezesów ZNP.

Muzeum ZNP w Pilaszkowie

Sala ekspozycji czasowej: „Szkolnictwo w Drugiej Rzeczypospolitej”. Wystawa ta to swoisty hołd dla pionierów powszechnego nauczania w Polsce, wprowadzonego w 1919 r. Składa się na nią bogaty zbiór ikonograficzny, udostępniony przez Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej (obecnie w strukturze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi) oraz Narodowe Archiwum Cyfrowe. Unikatowe fotografie z okresu międzywojennego dokumentują życie szkoły i pracę nauczycieli.

Muzeum ZNP w Pilaszkowie

Sala ekspozycji regionalnej: „Folklor ziemi łowickiej” — instalacja, łącząca elementy sztuki ludowej z eksponatami, obrazującymi życie codzienne wsi łowickiej.

Muzeum ZNP w Pilaszkowie

„Pokój nauczyciela” — rekonstrukcja wnętrza z okresu międzywojennego, z oryginalnym umeblowaniem i wyposażeniem. Skromne mieszkania nauczycielskie przy szkołach wiejskich to typowe połączenie, wynikające z kondycji finansowej gmin, przesłanek czysto praktycznych oraz nierzadkich przeniesień służbowych nauczycieli.

Muzeum ZNP w Pilaszkowie

Sala lekcyjna — dalszy ciąg „podróży w czasie” w pilaszkowskiej szkole. Stylizacja ekspozycji na I połowę lat 30. XX wieku nawiązuje do upowszechnienia szkolnictwa we wszystkich zakątkach Polski w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Kolekcja autentycznych pomocy dydaktycznych oraz mebli szkolnych umożliwia niezwykły kontakt z historią, „ożywioną” za sprawą urokliwych detali.

Muzeum ZNP w Pilaszkowie

KURATOR WYSTAWY
DARIUSZ SZLAWSKI
doktor nauk humanistycznych, historyk i pedagog

OPRACOWANIE GRAFICZNE
MARIUSZ ŚWIĄTCZAK
artysta malarz, fotograf
(C) Związek Nauczycielstwa Polskiego 2015