• 27. 06. 2016 r.

  Pikieta ZNP w Toruniu

 • 27. 04. 2016 r.

  XXXI Nauczycielskie Dni Pamięci i Pokoju

 • 07. 04. 2016 r.

  IV Ogólnopolska Konferencja „Osoby z niepełnosprawnościami — droga do samodzielności”

 • 21. 11. 2015 r.

  VI Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty Głowno 2015 r.

ŻYCZENIA NA WAKACJE

W imieniu Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP życzę wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty udanych i spokojnych wakacji. Niech pozwolą one na odpoczynek od zawodowej pracy i przyniosą dużo radości oraz niezapomnianych chwil.

Dziękujemy za pomoc i wspieranie naszych związkowych działań. Warto być razem, bo wspólnymi siłami można osiągnąć dużo więcej. Przed nami wakacje, a później nowy rok szkolny, wiele zmian w oświacie i wiele związkowej pracy. Zapewniamy, że dalej będziemy aktywnie zabiegać o należyty wzrost wynagrodzeń i godne warunki pracy, o dobrą szkołę i wysoką pozycję zawodową nauczyciela.

Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP

Informujemy, iż w okresie wakacyjnym (4. 07 — 26. 08) porady prawne nie będą udzielane.

Petycja w obronie polskiej szkoły

Przedstawione 27 czerwca 2016 r. przez minister edukacji Annę Zalewską „nowe” rozwiązania w edukacji oznaczają powrót do systemu sprzed 1999 roku, zupełnie nieodpowiadającego współczesnemu rozwojowi cywilizacyjnemu.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, w trosce o wysoką jakość kształcenia i wychowania, mając na uwadze dobro dziecka i ucznia, przewidując ogromne koszty społeczne i finansowe, wynikające z zapowiadanej reformy, rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod petycją w obronie polskiej szkoły.

W obliczu rewolucyjnych zmian w oświacie, zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, nieprzemyślanych i społecznie szkodliwych, chcemy budować szeroki front porozumienia w obronie polskiej szkoły.

Zwracamy się z prośbą do nauczycieli, rodziców, samorządowców, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych oraz osób, którym leży na sercu dobro dzieci i oświaty, o podpisanie petycji zamieszczonej na stronie:
www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_polskiej_szkoly

 

Stanowisko Prezydium ZG ZNP z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie reformy ustroju szkolnego

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzianej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy ustroju szkolnego. Jesteśmy przeciwni zmianom, które spowodują wyłącznie chaos organizacyjny i informacyjny. Naszym zdaniem nie przedstawiono rzeczywistych przesłanek uzasadniających tak gruntowną reformę ustroju szkolnego. Proponowana zmiana to potwierdzenie braku pomysłów na dostosowanie szkoły do obecnych przemian społecznych i wyzwań XXI wieku.

Przedstawiona reforma ustroju szkolnego ma charakter rewolucyjny. Zburzy ona wszystkie struktury systemu tworzone przez wiele lat i w bardzo krótkim czasie dotknie wszystkich poziomów edukacyjnych. Edukacja nie znosi rewolucyjnych zmian, pospiesznych decyzji i nieoczekiwanych zwrotów. Rozwija się pomyślnie tylko w atmosferze spokoju, stabilizacji, ciągłości planów i konsekwencji w ich realizacji.

Wbrew twierdzeniom pomysłodawców, ogłoszona reforma będzie niezwykle kosztowna, a koszty te w głównej mierze poniosą jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie państwa, ani tym bardziej w budżetach samorządów nie ma dodatkowych środków na wydatki związane z reformą oświaty. Rok 2017 — rok jej rozpoczęcia — zgodnie z zapowiedziami ministerstwa finansów będzie okresem niezwykle trudnym dla finansów publicznych. W budżecie państwa konieczne będą ograniczenia wydatków publicznych. Także zadłużone jednostki samorządu terytorialnego nie udźwigną kolejnych tak potężnych wydatków, a konstruowanie reformy w oparciu o środki unijne jest w obecnej sytuacji „budowaniem na piasku”.

Planowana reforma ustroju szkolnego stwarza więcej zagrożeń niż szans dla dobrej edukacji. Jej owocem będą niebezpieczne konsekwencje dla wszystkich zaangażowanych w edukację podmiotów — uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników oświaty, a także samorządów.

Naszym zdaniem skutkiem reformy ustroju szkolnego będzie obniżenie poziomu jakości edukacji i zaprzepaszczenie wypracowanych przez szkoły osiągnięć potwierdzonych w międzynarodowych badaniach PISA czy raporcie OECD. Nauczeni doświadczeniem mamy pewność, że polskiej oświaty nie stać, aby po raz kolejny uczyła się na błędach i zaczynała od zera. Tak radykalny pomysł kolejnej reformy struktury szkolnictwa uważamy za nieuzasadniony i społecznie szkodliwy.

Wobec powyższego Związek Nauczycielstwa Polskiego w pełni zgadza się z oceną reformatorskich planów MEN przedstawioną przez Profesora Krzysztofa Konarzewskiego: 38-milionowy kraj, który w okresie 15 lat dwukrotnie przebudowuje swój system oświaty, wyda się światu dziwny; ale kraj, w którym druga przebudowa polega na powrocie do stanu sprzed pierwszej, musi się wydać śmieszny.

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje:

Zostawmy strukturę systemu oświaty w spokoju. Zacznijmy ten system wspierać i racjonalnie doskonalić, zamiast go burzyć. Będzie to dobra zmiana dla Ucznia, Rodzica, Nauczyciela, a także wszystkich osób i instytucji związanych z oświatą.

za Prezydium ZG ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Reforma oświaty Anny Zalewskiej

Komentarz prezesa ZNP: Nie wyrażamy zgody na niszczenie dorobku polskiej szkoły, nauczycieli i uczniów oraz na demontaż systemu oświaty! Reforma ogłoszona przez minister edukacji w Toruniu wywoła ogromny chaos!

Chcemy spokojnie pracować, nie chcemy rewolucji – skandowaliśmy w poniedziałek w Toruniu podczas pikiety ZNP przed gmachem CKK Jordanki. W tym samym czasie minister edukacji ogłaszała zmiany. Zastanawiam się tylko, po co ta zmiana?

GIMNAZJA

Likwidacja gimnazjów nie rozwiąże istniejących problemów, ale stanie się źródłem kolejnych. Gimnazja trzeba wspierać m.in. poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas.

Za likwidacją gimnazjów nie przemawiają badania dotyczące przemocy w szkołach, z których wynika, że do przemocy częściej dochodzi w szkołach podstawowych.

Za likwidacją gimnazjów nie przemawiają wyniki gimnazjalistów. Wg międzynarodowego badania PISA 2012 nastąpiła znacząca poprawa wyników polskich gimnazjalistów we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem, dzięki czemu Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej!

ZWOLNIENIA

Ta decyzja spowoduje zwolnienia. Mamy ponad 7,5 tysiąca gimnazjów, nie wszyscy pracownicy tych szkół znajdą zatrudnienie w innych placówkach.

Nie wierzymy w zapewnienia minister edukacji, że nikt nie straci pracy. O etatach dla nauczycieli decyduje samorząd, a nie ministerstwo! Z ekonomicznego punktu widzenia taniej będzie przydzielić dwie, trzy dodatkowe godziny np. biologii nauczycielowi szkoły podstawowej niż zatrudnić nowego biologa. Tym bardziej, że coraz częściej nauczyciele pracują dziś w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na pół czy 3/4 etatu.

Miesiąc temu szefowa MEN zapewniała nas: „Nieprawdą jest, że w związku z tą reformą zostanie ktokolwiek zwolniony”. Dziś wiemy, że podwyższenie wieku obowiązku szkolnego spowodowało zwolnienia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na niespotykaną dotąd skalę.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Zapowiedź skrócenia o rok okresu kształcenia ogólnego (z dziewięciu do ośmiu lat) negatywnie odbije się na jakości kształcenia. Kraje, które mogą się pochwalić najlepszymi osiągnięciami edukacyjnymi, wydłużają okres kształcenia ogólnego. Tymczasem my go dziś skracamy! Wbrew badaniom!

CHAOS

Od poniedziałkowego popołudnia nauczyciele, dyrektorzy, rodzice i samorządowcy nieustannie piszą i dzwonią do Związku Nauczycielstwa Polskiego, zadając konkretne i merytoryczne pytania dotyczące ustroju szkolnego, podstaw programowych, programów, podręczników, itp. Adresatem tych pytań jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dlatego wystąpiliśmy do minister edukacji z wnioskiem o niezwłoczne uruchomienie infolinii, dzięki której rodzice, nauczyciele, dyrektorzy oraz samorządowcy będą mogli szybko uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania.

Do tej pory propozycje minister Zalewskiej są albo nieścisłe, albo niejasne, albo wzajemnie się wykluczają. Nie ma żadnych założeń, projektów. Jest tylko prezentacja.

KOSZTY

Zmiana wygeneruje dodatkowe koszty związane m.in. z wprowadzeniem nowych programów, podręczników i przygotowaniem szkół. Wprowadzi chaos w podstawach programowych, które były niedawno zmienione oraz w systemie egzaminów zewnętrznych.

BUDYNKI

Gimnazja to najnowocześniejsze, najnowsze i najlepiej wyposażone szkoły w Polsce. Do tej pory samorządy na same budynki wydały 130 mld zł. Co się stanie teraz z tymi obiektami?

Koleżanki, Koledzy!

Nie zgadzamy się na nieprzemyślane reformy! Szczegółowo analizujemy (dostępne na chwilę obecną) propozycje ministerstwa edukacji. W środę, 29 czerwca zbierają się w Zarządzie Głównym ZNP: Komisja Pedagogiczna oraz Komisja Socjalna i Ochrony Pracy. Natomiast w piątek, 8 lipca odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium ZG ZNP z Prezesami Okręgów ZNP oraz spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Razem będziemy bronić polskiej szkoły przed chaosem!

 

Planowane od 1 września zwolnienia nauczycieli

Przedstawiamy informację dotyczącą planowanych od 1. 09. 2016 r. zwolnień nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w województwie łódzkim.

Planowane zwolnienia nauczycieli w woj. łódzkim

Kliknij miniaturę, aby pobrać pdf w większym rozmiarze.

 

Cytat tygodnia

„Wygaszanie gimnazjów jest ratowaniem miejsc pracy dla nauczycieli.”

Anna Zalewska, minister edukacji narodowej
 

„W świecie produkującym co dzień milion razy więcej informacji niż mózg ludzki potrafi wchłonąć, nauczyciel — nie z własnej winy, nie jest już »odźwiernym przybytku wiedzy«, na jakiej to roli wspierał się niegdyś autorytet mistrza w oczach ucznia. Głos nauczyciela jest dziś jednym z nader licznych głosów w wielogłosie, i to niekoniecznie najsilniejszym z nich i najdonioślejszym.”

prof. Zygmunt Bauman
 

„Nagromadzenie danych to nie jest mądrość.”

Galileusz
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2016

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXVIII Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
23 — 25 października 2015 r.
(plik uaktualniony 2. 09. 2015 r.)

logo_memorial (10 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP uprzejmie informują, iż Memoriał odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w dniach 23 - 25 października 2015 r. Celem Turnieju jest uczczenie pamięci mistrza szachowego, nauczyciela szkolnictwa średniego i wyższego oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.

Zgłoszenia prosimy kierować do Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP, ul. Piotrkowska 137/ 139; tel. 42 636 21 18 lub do Kol. Anny Walczak, tel. 607 260 639 lub 42 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 10 września br.

Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 23/24. 10. br. i 24/25. 10. br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 24. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela — w miejscu rozgrywek. Zwycięzcy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy — upominki i dyplomy. Całkowity koszt dla zawodników korzystających z noclegów wynosi 160 zł, dla pozostałych — 100 zł. Członkowie ZNP za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej otrzymują 10% zniżki. Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:

Bank Pekao S.A. XI O. w Łodzi 23 1240 3073 1111 0010 6246 3932

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 24. 10. br. o godz. 10.00, a zakończenie 25. 10. br. o godz. 13.00.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXVIII Memoriału Szachowego