• 11. 11. 2015 r.

  26. Święto Okręgu Łódzkiego ZNP i 110-lecie ZNP

 • 14. 10. 2015 r.

  Nauczycielski Dzień Protestu

 • 05. 10. 2015 r.

  Debata oświatowa z kandydatami na posłów

 • 19. 06. 2015 r.

  Ogólnopolska inauguracja obchodów 110 rocznicy powstania ZNP

UWAGA! W dniach 25 listopada br. (środa) oraz 7 grudnia br.
(poniedziałek) dyżur prawnika zostaje odwołany. 9 grudnia br. (środa) dyżur prawnika odbędzie się w godz. 14.00-17.00

Razem dla gimnazjów!

Akcja zbierania podpisów za stabilizacją w oświacie!

Wg ZNP, gimnazja należy doskonalić — nie likwidować. Poprawiać ich funkcjonowanie poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas.

— Pojawia się coraz więcej lokalnych inicjatywach nauczycieli, Rad Pedagogicznych, uczniów, rodziców oraz samorządowców podejmowanych w obronie gimnazjów. Coraz częściej samorządowcy, deklarują chęć współpracy z ZNP na rzecz obrony gimnazjów i proszą o koordynowanie działań w tym zakresie. Dlatego powołujemy szeroką koalicję środowisk na rzecz gimnazjów pod hasłem: Razem dla gimnazjów! — poinformował dziś (24.11.2015) na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Dodał, że wciąż nie ma merytorycznych argumentów przemawiających za likwidacją gimnazjów. — Nie uznajemy argumentów sentymentalnych: „trzeba wrócić do starego systemu” i emocjonalnych: „bo w gimnazjach są problemy wychowawcze” — mówił szef Związku. Wyjaśniał, że dostępne badania, raporty i analizy pokazują, że choć gimnazja nie są wolne od mankamentów, to dobrze spełniają swoją rolę: wyrównują szanse edukacyjne, gimnazjaliści osiągają dobre wyniki (PISA), a z przemocą rówieśniczą częściej mamy do czynienia w szkołach podstawowych niż w gimnazjach. Poza tym, gimnazja pod względem infrastruktury, należą do najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych szkół w Polsce.

Prezes ZNP przedstawił konsekwencje systemowej likwidacji gimnazjów. Są to m.in.:

— głębokie zmiany w przepisach prawa w zakresie struktury systemu oświaty,

— zmiana zakresu obowiązku nauki (dotychczas obowiązywał do ukończenia gimnazjum), skrócenie okresu obowiązku szkolnego z 9 do 8 lat,

— opracowanie i wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia do wszystkich reorganizowanych etapów edukacyjnych oraz nowych podręczników szkolnych dostosowanych do nowej podstawy programowej,

— zmiana regulacji dotyczących oceniania w poszczególnych typach szkół, w tym projektu edukacyjnego w gimnazjum,

— reorganizacja egzaminów zewnętrznych (likwidacja egzaminu gimnazjalnego, modyfikacja/likwidacja sprawdzianu szóstoklasisty, modyfikacja egzaminu maturalnego),

— subwencjonowanie szkół (likwidacja wag dla gimnazjów),

— zmiana ramowych planów nauczania we wszystkich typach szkół,

— zmiana rozporządzenia o ramowych statutach, nowelizacje wszystkich statutów szkolnych.

Zdaniem ZNP, pomysł likwidacji gimnazjów niesie wiele zagrożeń. Oto tylko niektóre z nich:

— wygaszanie gimnazjów od najbliższego roku szkolnego oznacza zaprzestanie naboru do klas pierwszych gimnazjum, zatrzymanie absolwentów klas szóstych w szkole podstawowej na dodatkowe dwa lata po zakończeniu realizacji podstawy programowej bez materiału programowego, funkcjonowanie od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach ponadgimnazjalnych równolegle dwóch typów klas pierwszych,

— wygaszanie gimnazjów po zakończeniu cyklu kształcenia uczniów wg rozpoczętych podstaw programowych oznacza zaprzestanie naboru od roku 2019/2020, brak gimnazjów od roku 2021/2022,

— pogłębią się problemy wychowawcze w szkołach podstawowych,

— dorobek edukacyjny wielu gimnazjów zostanie zaprzepaszczony.

Prezes Związku mówił również o kosztach związanych z wprowadzeniem zmian, które wynikają m.in. z:

— konieczności powołania ekspertów do opracowania nowych podstaw programowych,

— opracowania i wdrożenia w szkołach nowych programów nauczania,

— wymiany podręczników, konieczności wycofania dotychczasowych podręczników i zrefundowania z funduszy publicznych nowych podręczników.

— Samorządy alarmują, że zmiany spowodują zmniejszenie środków finansowych z subwencji dla gmin z tytułu skrócenia o jeden rocznik edukacji w szkołach przez nie prowadzonych — mówił prezes ZNP. — Nauczyciele obawiają się o pracę. Nie uspokajają ich zapewnienia minister edukacji, ponieważ o pracy w konkretnej szkole decyduje organ prowadzący z dyrektorem placówki a nie resort edukacji.

Prezes Związku przedstawił harmonogram działań ZNP na rzecz obrony gimnazjów:

— przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii zbierania podpisów za stabilizacją w oświacie pod hasłem „Razem dla gimnazjów”,

— przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli gimnazjów,

— wystąpienie do Prezydenta RP z wnioskiem o powołanie Okrągłego Stołu w sprawie oświaty,

— wystąpienie do Piotra Dudy z wnioskiem o zorganizowanie specjalnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego ws. projektowanych zmian w edukacji,

— zwołanie specjalnego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z udziałem partnerów społecznych w postaci przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych ws. projektowanych zmian w edukacji,

— 7 grudnia br. ZNP zorganizuje dyskusję panelową z udziałem ekspertów, samorządowców, praktyków, przedstawicieli MEN i członków ZNP.

Załączniki:
Razem dla gimnazjów! — apel
Razem dla gimnazjów! — lista

Spotkanie z minister edukacji

W środę, 25 listopada br. odbyło się pierwsze spotkanie kierownictwa ZNP z nową minister edukacji Anną Zalewską.

W spotkaniu, które miało miejsce w resorcie edukacji, wzięli udział prezes ZNP Sławomir Broniarz oraz wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

Podczas spotkania prezes ZNP przedstawił postulaty środowiska oświatowego związane przede wszystkim ze zwiększeniem nakładów na edukację, wzrostem płac, obroną publicznych szkół i przedszkoli, kształceniem i doskonaleniem nauczycieli, finansowaniem edukacji przedszkolnej z budżetu państwa, zaprzestaniem łamania prawa oświatowego przez niektóre samorządy. Mówił także o obawach środowiska, jakie pojawiły się po zapowiedzi likwidacji gimnazjów i wycofania dzieci sześcioletnich ze szkół podstawowych. Przedstawił stanowisko ZNP ws. gimnazjów i obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich.

Szef Związku mówił także o pomyśle ZNP powołania przy Prezydencie RP okrągłego stołu ds. edukacji.

Strony zgodziły się, że wszelkie zmiany powinny być poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi.

Minister edukacji Anna Zalewska zadeklarowała chęć rozmowy i zapewniła, że wszystkie projekty ustaw będą konsultowane z partnerami społecznymi. Zapowiedziała publiczną debatę na temat zmian w edukacji i zmian w ustawie o systemie oświaty, która jej zdaniem, w obecnej wersji jest nieczytelna.

Minister zapowiedziała także likwidację tzw. godzin karcianych. — To będzie jedna z moich pierwszych decyzji. Przygotowujemy już nowelizację Karty Nauczyciela, która zniesie godziny karciane — zadeklarowała. Minister mówiła również o zmianach związanych ze zwiększeniem uprawnień kuratora oświaty m.in. w zakresie likwidacji szkół.

— Doceniamy otwartość minister edukacji, ale czekamy na konkrety i szczegóły proponowanych rozwiązań, czyli projekty ustaw — komentował tuż po spotkaniu prezes ZNP, Sławomir Broniarz. — Spotkanie było merytoryczne. Minister przyjęła zaproszenie na debatę o gimnazjach, którą Związek organizuje w Warszawie 7 grudnia z udziałem ekspertów, samorządowców, nauczycieli i pracowników akademickich.

Prezes ZNP, pytany przez dziennikarzy o 6-latki dodał, że rodzice powinni mieć możliwość wyboru posłania swojego 6-letniego dziecka do szkoły. — Jednak uzależnienie tej decyzji od orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej nie jest faktycznym prawem wyboru, tylko powrotem do starego modelu — mówił szef ZNP.

Prezes ZNP nie zgodził się z opinią, że cofnięcie reformy obowiązku szkolnego będzie „bezkosztowe”. — Koszty poniosą samorządy, na barkach których spoczywa obowiązek finansowania edukacji przedszkolnej — wyjaśnił.

 

Według minister edukacji gimnazja będą wygaszane od 2017 r.

Wygaszanie gimnazjów zaczniemy najwcześniej za dwa lata — poinformowała minister edukacji Anna Zalewska. Jej zdaniem, taki harmonogram „wskazują eksperci”.

— Trzeba się przecież przygotować. Po pierwsze — podstawy programowe, po drugie — podręczniki. Po trzecie — i chyba najważniejsze — przekonać do tego wystraszonych nauczycieli, wystraszonych m.in. przez ZNP i dyrektorów, którzy obawiają się utraty stanowiska oraz przekonać dzieci — stwierdziła w Kontrwywiadzie RMF FM. Dodając, że 1 września 2017 r. zostanie wygaszona pierwsza klasa w gimnazjach, a szóstoklasiści pójdą do VII klasy. — Natomiast te osoby, ci uczniowie, ci nauczyciele, którzy będą w gimnazjum, nigdzie nie będą się przeprowadzać, nic nie będzie się zamykać. Oni będą tylko kończyć edukację w swoim własnym budynku, w swoim własnym środowisku, w swojej własnej klasie — wyjaśniła Anna Zalewska.

 Szefowa MEN zapowiedziała w sprawie likwidacji gimnazjów „szeroko zakrojone konsultacje”, jakich „Polska jeszcze nie widziała”. W jej przekonaniu „potencjał dzieci zamknął się w niewydolnym systemie”. Świetne wyniki polskich gimnazjalistów w międzynarodowym badaniu umiejętności piętnastolatków PISA wyjaśniła tym, że dzieci są „wyćwiczone i nauczone”. — Każdy, kto zdawał prawo jazdy wie, że można wyćwiczyć zdawanie testów — oceniła Anna Zalewska. — Po drugie — my nazywamy te dzieci dziećmi Legutki. Są to dzieci, które, kiedy profesor Legutko był ministrem, w zerówce uczyły się pisać, czytać i liczyć. Dzisiaj to są tajne komplety. Ja między innymi do tego chcę wrócić — stwierdziła Zalewska.

Według nowej szefowej MEN, licea ogólnokształcące stały się „kursem przygotowującym do matury”, tymczasem powinny „przygotowywać intelektualną kadrę”.

Anna Zalewska jest przekonana, że dzieci w szkole za mało czytają. — Uważam, że od tego jest szkoła żebyśmy czytali, a dodatkowe zajęcia w bibliotece, czy aktorzy czytający w przedszkolach to jest wartość dodatnia — podkreśliła. Czytanie klasyki literatury ma w tej sytuacji „zapewnić kod, którym się porozumiewamy z własnymi dziećmi i wnukami, kręgosłup”.

Źródło: Głos Nauczycielski

 

Exposé premier Beaty Szydło

Darmowe przedszkola, likwidację godzin karcianych i powrót do „klasycznego kanonu lektur” — to część z obietnic złożonych przez premier Beatę Szydło w exposé wygłoszonym 18 listopada w Sejmie. W przemówieniu nie padły jednak żadne deklaracje w sprawie podwyżek w oświacie.

W trakcie ponad godzinnego wystąpienia szefowej rządu w parlamencie pojawiły się wątki związane z oświatą. Beata Szydło obiecała m.in. umożliwienie rodzicom podejmowania decyzji w sprawie rozpoczęcia nauki dziecka w szkole. — Należy powiedzieć o wprowadzonym wbrew woli rodziców obowiązku szkolnym dla sześciolatków. Nasz rząd cofnie te zmiany. Polscy rodzice będą mieli prawo wyboru, bo najlepiej znają swoje dzieci. To rodzice będą decydowali, czy ich dziecko pójdzie do szkoły w wieku lat sześciu czy siedmiu. Tę zmianę przeprowadzimy w czasie pierwszych 100 dni naszego rządu — obiecała premier.

Zapowiedzi te odbiegają od deklaracji, jakie jeszcze niedawno składała minister edukacji Anna Zalewska. Jej zdaniem, powinno się mówić nie tyle o prawie wyboru rodziców, ale o przywróceniu starego wieku rozpoczęcia nauki w szkole. Rodzice dzieci sześcioletnich mogliby je posłać do szkoły rok wcześniej, ale pod warunkiem, że uzyskaliby odpowiednią opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Beata Szydło powtórzyła też obietnicę złożoną już wcześniej — stopniowego przywracania 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum. Niestety gwarancje zatrudnienia nauczycieli w szkołach w tym kontekście nie padły. Pojawiły się jedynie zapowiedzi wykorzystania potencjału nauczycieli. — Z tego miejsca chcę się zwrócić do szanownych państwa nauczycieli i pedagogów. Bo wiem, że takie pytania i obawy się pojawiają. Proszę się nie obawiać, naszym nadrzędnym celem będzie wykorzystanie państwa doświadczenia. Te zmiany będą miały charakter ewolucyjny. Chcemy wykorzystać jak najlepiej potencjał polskich nauczycieli. Zmiany te będziemy wprowadzać w uzgodnieniu z państwem i będziemy wprowadzać tak, żeby zawód nauczyciela zyskał należną pozycję i godność — stwierdziła Beata Szydło. — Żeby polskie dzieci były jak najlepiej kształcone i wychowywane przez polską szkołę. I żeby wreszcie rodzice byli partnerami w tym procesie kształcenia swoich dzieci — dodała.

Jedną z pierwszych decyzji nowej minister edukacji ma być likwidacja tzw. godzin karcianych. — Ogromnym problemem polskiej szkoły jest biurokratyzacja.
Odbiurokratyzujemy polską szkołę — obiecała szefowa rządu. — Polska szkoła ma uczyć, wychowywać, a polscy nauczyciele mają mieć godne warunki, aby kształcić nowe pokolenia Polaków — dodała.
W tym kontekście nie padły jednak żadne obietnice dotyczące np. podwyższenia wynagrodzeń w oświacie.

Nowy rząd chce ponadto odbudować szkolnictwo zawodowe i dostosować je „do rzeczywistych potrzeb rynku pracy i gospodarki”. A także zmienić „system testowy” w oświacie. — Życie to nie test — stwierdziła Beata Szydło. — Odnalezienie się w życiu wymaga realnej wiedzy oraz właściwej postawy. I właśnie wiedzę i postawę powinna kształtować szkoła — dodała.  

Co należy rozumieć przez „postawy”? — Elementem tej postawy powinno być silne poczucie tożsamości narodowej i patriotyzm. Wysokie wymagania merytoryczne, wysokie wymagania wychowawcze i mocne kształtowanie świadomości to droga do sukcesu. Zarówno w wymiarze indywidualnym jak i narodowym. Trzeba wrócić do pełnego nauczania historii i do klasycznego kanonu lektur — wyjaśniła Beata Szydło. Słowa te spotkały się z długimi brawami, chyba najdłuższymi w czasie całego exposé.

Pani premier obiecała ponadto kontynuację rozbudowy sieci przedszkoli, które mają być bezpłatne co najmniej dla osób mało zarabiających. W szkołach mają znów pojawić się gabinety stomatologiczne i lekarskie. Generalnie, nowy rząd ma być „przeciwko zwijaniu się państwa” z małych i średnich miejscowości. W tym zwijania sieci szkół. — Proces ten musi być zatrzymany, a w wielu wypadkach odwrócony. Nie nastąpi to oczywiście z dnia na dzień. Zostanie przeprowadzony powrót państwa na wieś i do mniejszych miejscowości — stwierdziła Beata Szydło.

Zmiany mają dotknąć także uczelni wyższych. — Żeby to, co zostało w ostatnich latach nadmiernie zbiurokratyzowane, obciążenie naukowców zbędnymi procedurami biurokratycznymi, zamienianie naukowców w urzędników, żeby to odwrócić. Naukowcy powinni mieć szansę na to, by kształcić młode pokolenia Polaków, żeby prowadzić własne kariery naukowe, żeby ich praca naukowa i badawcza była wykorzystywana przez państwo, przez polską gospodarkę — stwierdziła premier.

Naukowcy mają otrzymać „godne warunki wypełniania swojej misji”. — Zrobimy wszystko, by na uczelnie wrócił nastrój wolności badań, wolności wypowiedzi, wolności kontaktów zewnętrznych z ludźmi reprezentującymi różne, także mniej popularne w danym środowisku poglądy. Uczelnie powinny być miejscami konfrontacji różnych przekonań, miejscem otwartym na spotkanie ze wszystkim, co ma jakieś znaczenie dla rozwoju myśli — podkreśliła Beata Szydło.

Źródło: Głos Nauczycielski

 

Cytat tygodnia

„Szkoła zawsze powinna stawiać sobie za cel, aby absolwenci byli harmonijnymi osobowościami, a nie specjalistami. Powinno to moim zdaniem odnosić się również do technicznych szkół zawodowych, których uczniowie chcą poświęcić się określonemu zawodowi. Na pierwszym miejscu powinien zawsze stać rozwój ogólnej zdolności do samodzielnego myślenia i sądzenia, a nieprzyswojenia wiedzy specjalistycznej.”

A. Einstein
 

„Jeśli myślisz, że dobro tkwi w każdym z nas, to znaczy, że nie spotkałeś jeszcze wszystkich.”

Mike Nichols, amerykański reżyser filmowy
 

„Bardziej miłuj tego, kto wytyka ci błędy, niż tego, kto cię wciąż chwali.”

aforyzm arabski
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXVIII Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
23 — 25 października 2015 r.
(plik uaktualniony 2. 09. 2015 r.)

logo_memorial (10 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP uprzejmie informują, iż Memoriał odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w dniach 23 - 25 października 2015 r. Celem Turnieju jest uczczenie pamięci mistrza szachowego, nauczyciela szkolnictwa średniego i wyższego oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.

Zgłoszenia prosimy kierować do Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP, ul. Piotrkowska 137/ 139; tel. 42 636 21 18 lub do Kol. Anny Walczak, tel. 607 260 639 lub 42 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 10 września br.

Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 23/24. 10. br. i 24/25. 10. br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 24. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela — w miejscu rozgrywek. Zwycięzcy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy — upominki i dyplomy. Całkowity koszt dla zawodników korzystających z noclegów wynosi 160 zł, dla pozostałych — 100 zł. Członkowie ZNP za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej otrzymują 10% zniżki. Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:

Bank Pekao S.A. XI O. w Łodzi 23 1240 3073 1111 0010 6246 3932

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 24. 10. br. o godz. 10.00, a zakończenie 25. 10. br. o godz. 13.00.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXVIII Memoriału Szachowego