• 12. 11. 2014

  Debata oświatowa

 • 11. 11. 2014

  25. Święto Okręgu Łódzkiego ZNP

 • 07. 11. 2014

  Bezpieczeństwo w  Ruchu Drogowym

 • 24. 10. 2014

  XXXVII Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego

W zakładce PUBLIKACJE zamieściliśmy dwa raporty Instytutu Badań Edukacyjnych:

• Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007-2012
• Raport o stanie edukacji 2013

Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007-2012

Raport opisuje zmiany w sieci szkół podstawowych dokonane w latach 2007-2012 przez gminy oraz pozostałe organy prowadzące. Przedmiotem analiz jest zamykanie i otwieranie szkół, zmiana organu prowadzącego szkoły, zmiana złożoności (filie, szkoły samodzielne, zespoły szkół) oraz zmiana stopnia organizacji (prowadzone klasy w szkołach podstawowych).

Jedną z głównych przyczyn zmian w lokalnych sieciach szkolnych jest niż demograficzny. W latach 2007–2012 liczba uczniów szkół podstawowych spadła o 9,1%, a liczba uczniów gimnazjów o 20,3%. Liczba uczniów spada najszybciej na terenach wiejskich i peryferyjnych, podczas gdy w niektórych miastach i obszarach podmiejskich zaczyna rosnąć. Niż demograficzny w szkołach podstawowych dobiega końca, jednak w gimnazjach trwa nadal.

W latach 2007-2012 zostało zamkniętych 954 szkół podstawowych. Były to przede wszystkim decyzje gmin (90% likwidacji). Najczęściej zamykane są szkoły podstawowe z oddziałami łączonymi, filie szkół, a także szkoły prowadzące tylko nauczanie początkowe. W badanym okresie gminy zamknęły tylko niewielką liczbę gimnazjów.

Raport o stanie edukacji 2013

Polscy 15-latkowie mają jeden z najwyższych poziomów kompetencji w Europie, na co wskazują wyniki międzynarodowego badania PISA. To w dużym stopniu zasługa nauczycieli i im też w znacznym stopniu poświęcona jest czwarta już edycja raportu o stanie edukacji — „Liczą się nauczyciele”, który opublikował Instytut Badań Edukacyjnych.

Podobnie jak w poprzednich edycjach raport IBE opisuje kierunki zmian w polskiej edukacji, w tym dotyczące wykształcenia Polaków, ich szans na rynku pracy, ich wyborów edukacyjnych.  Stara się też pokazać obraz polskich nauczycieli: dostarcza odpowiedzi m.in. na pytania: co nauczyciele myślą o sobie i swojej pracy?, co inni myślą o nauczycielach?, ile pracują?, jak podnoszą swoje kompetencje? Obszerną cześć raportu stanowią portrety nauczycieli języka polskiego, matematyki, historii, języków obcych oraz nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Źródło: www.ibe.edu.pl

 

Która gmina zapewnia uczniom najlepszą edukację?

Tego można się dowiedzieć z „Rankingu: miejsca sprzyjające edukacji” opracowanego przez Evidence Institute.

Evidence Institute powołany został przez dr. Macieja Jakubowskiego, byłego wiceministra edukacji, analityka, ekonomistę przez kilka lat pracującego w OECD i przygotowującego m.in. badanie umiejętności 15-latków PISA.

EI opracował ranking 2469 samorządów pod kątem zapewnienia uczniom wysokiego poziomu kształcenia, tj. sprawdził, w której gminie kształci się najlepiej, a w której najgorzej. Pomocna jest w tym specjalna wyszukiwarka, w której znaleźć można każdą miejscowość, a następnie porównać w obrębie całego kraju lub wybranego województwa czy powiatu. Wyniki danej gminy można też porównać z generalnymi wynikami gmin o podobnej wielkości oraz zamożności mieszkańców. Ze względu na różne warunki panujące w różnych typach gmin, autorzy badania radzą porównywać je z miejscowościami o podobnym charakterze.

Trzy pierwsze miejsca wśród gmin do 20 tys. mieszkańców przypadły miejscowości Młynarze w woj. mazowieckim, Jordanów (woj. małopolskie) i Podkowa Leśna (woj. mazowieckie). „Gminy te są bardzo różne i też odmienne są ich mocne i słabe strony. Wszystkie jednak traktują edukację jako priorytet, dbają o dobór i rozwój kadry nauczycielskiej, otwarcie dyskutują nad wynikami szkół i pracą z uczniami, a także motywują rodziców i uczniów wskazując, że od edukacji zależy ich przyszłość” —  podkreślili autorzy badania.

Wśród gmin od 20 do 100 tys. mieszkańców na trzech pierwszych miejscach znalazły się gminy z Mazowsza: Lesznowola, Piaseczno i Ząbki. „W tych gminach wyzwania są już inne. Sieć szkolna jest znacznie większa a współpraca z mieszkańcami nie może ograniczać się do bezpośrednich spotkań” —  zauważyli autorzy rankingu.

Jeśli chodzi o miejscowości duże, liczące ponad 100 tys. mieszkańców najwyżej uplasowały się: Rzeszów, Warszawa i Opole. „Niewątpliwie to duże miasta stoją przed największymi wyzwaniami pod względem organizacji i zarządzania oświatą. Tu liczy się przede wszystkim dobra strategia, efektywne wydatkowanie pieniędzy oraz tworzenie systemu zapewniania jakości kształcenia na większą skalę” —  czytamy w opisie badania.

„Celem rankingu jest wskazanie tych samorządów, czy też miejsc w Polsce, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie. Nie zawsze oznacza to najwyższe wyniki, bowiem szkoły i samorządy pracują z uczniami o różnym potencjalne i borykają się z odmiennymi wyzwaniami. Metodologia rankingu bierze to pod uwagę i dzięki niej możemy wskazać miejsca o wysokiej jakości nauczania. Miejsca gdzie wysiłek szkół, nauczycieli i samorządów jest większy i przynosi lepsze efekty. Są to miejsca, które znalazły klucz do tego, żeby współpracować dla dobra uczniów tworząc nową jakość” —  czytamy w opisie badania.

W rankingu skorzystano z danych dotyczących dostępności edukacji przedszkolnej oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. „Ranking składa się z trzech miar, z których każda w równy sposób wpływa na ostateczną ocenę: dobrego startu, nierówności oraz postępu. Ranking ocenia dostępność i rezultaty edukacji w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach” —  poinformowali autorzy rankingu.

Miara „Dobrego Startu” składa się z dwóch składowych: procentu dzieci w wieku 3 i 4 lata korzystającego z edukacji przedszkolnej oraz wyników sprawdzianu szóstoklasistów. Pierwsza składowa odzwierciedla dostępność edukacji przedszkolnej na terenie gminy. Druga składowa to wyniki uczniów po pierwszym etapie nauczania. Obliczając tę miarę wzięto pod uwagę kontekst społeczno-ekonomiczny w jakim funkcjonuje gmina.

Miara „Nierówności” odzwierciedla zróżnicowanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów na terenie gminy. Miarę tę obliczono jako odchylenie standardowe tych wyników. Im bardziej różnią się rezultaty uczniów od średniej w gminie tym większe jest odchylenie standardowe.

Miara „Postępu” to uśredniony wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej z obu części egzaminu gimnazjalnego. Miara ta odzwierciedla jak duży postęp w gimnazjum uczynili uczniowie niezależnie od ich potencjału po szkole podstawowej.

„Kluczowym założeniem projektu jest przejrzystość rankingu i możliwość odtworzenia końcowych wyników. Ranking opiera się o ogólnodostępne dane. Wyniki egzaminów zewnętrznych dostępne są na stronach Centralnej oraz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Wyniki Edukacyjnej Wartości Dodanej dostępne są na stronie www.ewd.edu.pl. Dane dotyczące procentu dzieci w wieku 3 i 4 lata objętego edukacją przedszkolną, a także liczby ludności, stopy bezrobocia oraz dochodów własnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca pochodzą z Banku Danych Lokalnych dostępnego na stronach Głównego Urzędu Statystycznego. Każda miara została obliczona jako średnia z 3 lat: 2011, 2012 oraz 2013. Wyniki egzaminów zostały przed uśrednieniem sprowadzone na tę samą skalę” —  czytamy w opisie badania.
Które miejsce w rankingu zajęła twoja gmina? To możesz sprawdzić TUTAJ.

Źródło: Głos Nauczycielski

 

Rok 2015 bez podwyżek dla nauczycieli

Nauczyciele nie dostaną podwyżek — zapowiedziała podczas wizyty w Koszalinie minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska.

 — Nauczycieli jest ponad 600 tysięcy, więc podwyżka, nawet niewielka, powoduje, że na końcu są wielkie liczby. Nauczyciele to akurat ta grupa zawodowa, która w ciągu ostatnich kilku lat miała podwyżki. Zdecydowaliśmy się dedykować dodatkowe pieniądze dla nauczycieli szkolnictwa wyższego — stwierdziła szefowa MEN, która odwiedziła koszalińskie II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego.  

Przypomnijmy — rok 2015 będzie trzecim z rzędu, gdy nauczyciele nie otrzymają podwyżek wynagrodzeń. Co więcej, z powodu inflacji i wzrostów kosztów utrzymania, pensje tej grupy zawodowej realnie się obniżą. W przyszłym roku wzrosną jedynie wynagrodzenia w szkolnictwie wyższym. Podobnie jak w roku 2013 i 2014 — o ok. 9 proc.  

Szefowa MEN sprzeciwiła się pomysłowi likwidacji gimnazjów. — Narzekamy, że sześciolatki mijają się na korytarzu z dziećmi z szóstej klasy, a jeszcze by się mijały z klasami siódmymi i ósmymi — argumentowała. Jej zdaniem, likwidacja gimnazjów doprowadziłaby do konieczności wprowadzenia w szkołach podstawowych zmianowego systemu pracy i nauki.  

Kluzik-Rostkowska jest zadowolona z sytuacji w oświacie. — Im dłużej jestem ministrem, tym lepiej wiem, że z naszą edukacją jest bardzo dobrze. Mamy powody do dumy. Pracujemy nad szczegółami. Jesteśmy w takiej sytuacji, że Skandynawowie nam zazdroszczą i pytają, jak my to robimy. A wasza szkoła, która ma 100 procent zdawalności matury z matematyki jest tego najlepszym przykładem — podsumowała.

Źródło: Głos Nauczycielski

 

Oświatowa „Solidarność” rozmawia z MEN w sprawie Karty Nauczyciela

Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska ma nadzieję, że wspólnie z Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” doprowadzi do zastąpienia Karty Nauczyciela jakąś inną ustawą. Kulisy pertraktacji z tym związkiem szefowa MEN zdradziła podczas IX Kongresu Zarządzania Oświatą, który odbył się w Łodzi.

 — Widziałam się ostatnio z nauczycielską „Solidarnością” — mówiła Kluzik-Rostkowska podczas IX Kongresu Zarządzania Oświatą, zorganizowanego 24-26 września br. przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. — „Solidarność” powiedziała tak: „Nie mamy nic przeciwko temu, żeby na tych fundamentach, a za fundament uznajemy oczywiste, że jakaś ustawa dedykowana nauczycielom być musi, nie widzimy żadnych problemów z tym, żeby usiąść i spokojnie rozmawiać, jak to zbudować na nowo” — relacjonowała szefowa MEN swoje rozmowy z przedstawicielami „S”.

Dodała, że Związek Nauczycielstwa Polskiego w przeciwieństwie do „Solidarności” jest twardym obrońcą Karty. — Karta Nauczyciela niesie ZNP od samego początku, więc nie sądzę, by to był partner do zmiany. Natomiast ku mojemu bardzo miłemu zaskoczeniu „Solidarność” powiedziała: „Dobrze, rozmawiajmy. Absolutnie nie uważamy, że to święty dokument, który ma funkcjonować do końca świata” — podkreślała.

Źródło: Głos Nauczycielski

 

Cytat tygodnia

„Demokracja nie jest słaba sama z siebie. Jest słaba słabością swoich obywateli.”

prof. Tadeusz Gadacz, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 

„W przypadku wyborów, wiedza, doświadczenie i wynikająca z nich mądrość nie mają kompletnie żadnego znaczenia.”

Erik von Kuehnelt-Leddihn, pisarz i dziennikarz austriacki
 

„Politycy w morzu słów topią własną nieudolność.”

Andrzej Janczur
 

„W walce wyborczej rzadko wygrywa naród.”

Tadeusz Maryniak
 

„Wybory mijają, kabaret trwa znaczenie dłużej.”

Eugeniusz Szulborski
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXVII Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
24 — 26 października 2014 r.
(plik uaktualniony 22. 08. 2014 r.)

Memoriał Szachowy — Łódź

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP, organizatorzy XXXVII Ogólnopolskiego Memoriału Szachowego im. dr. Horsta Podolskiego, uprzejmie informują, że Memoriał Organizowany pod patronatem Zarządu Głównego ZNP odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 24 — 26 października 2014 r. Celem Turnieju jest uczczenie pamięci mistrza szachowego, nauczyciela szkolnictwa średniego i wyższego oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty i wyłonienie najlepszego szachisty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.
Zgłoszenia prosimy kierować do Zarządu Okręgu ZNP, ul. Piotrkowska 137/139; tel. 42 636 21 18 lub do Kol. Anny Walczak, tel. 607 260 639 lub 42 252 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 10 września br.

Prosimy o nie odkładanie zgłoszeń po ww. terminie. Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 24/25. 10. br. i 25/26. 10. br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 25. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela /w miejscu rozgrywek/. Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy. Całkowity koszt dla zawodników korzystających z noclegów wynosi 160 zł, dla pozostałych — 100 zł. Członkowie ZNP za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej otrzymują 10% zniżki. Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:

Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 66 1240 3031 1111 0000 3426 7411

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 25.10. br. o godz. 10.00, a zakończenie 26.10.br. o godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXVII Memoriału Szachowego