• 27. 06. 2016 r.

  Pikieta ZNP w Toruniu

 • 27. 04. 2016 r.

  XXXI Nauczycielskie Dni Pamięci i Pokoju

 • 07. 04. 2016 r.

  IV Ogólnopolska Konferencja „Osoby z niepełnosprawnościami — droga do samodzielności”

 • 21. 11. 2015 r.

  VI Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty Głowno 2015 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 16 sierpnia 2016 r. do odwołania nieczynny będzie telefon stacjonarny biura Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP (42/636-21-18). Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu: 604-903-599.
Przepraszamy za utrudnienia.

Informujemy, iż w okresie wakacyjnym (4. 07 — 26. 08) porady prawne nie będą udzielane.

List do Nauczycieli

Nauczycielu!

Czy wiesz, że w wyniku zapowiedzianej reformy edukacji poniesiesz poważne konsekwencje?

Ogłoszona przez minister edukacji Annę Zalewską zmiana systemu oświaty przyniesie wiele zagrożeń dla Twojego statusu pracowniczego i autonomii w wykonywaniu zawodu nauczyciela. W warunkach chaosu organizacyjnego i programowego staniesz w obliczu wyzwań, za które będziesz musiał wziąć odpowiedzialność.

Dla Ciebie może to oznaczać:

 • zagrożenie utratą pracy i stabilizacji zatrudnienia w związku z przekształceniami organizacyjnymi wszystkich szkół (według wyliczeń ZNP około 40 tys. nauczycieli gimnazjów może stracić pracę),
 • potrzebę zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych,
 • konieczność uczenia według „starej” i „nowej” podstawy programowej w okresie przejściowym,
 • nowe obowiązki dla wychowawców klas (konieczność realizacji godzin wychowawczych w oparciu o podstawę programową),
 • realizowanie pensum w różnych budynkach tej samej szkoły powszechnej,
 • likwidację niektórych istniejących obecnie stanowisk (np. nauczycieli praktycznej nauki zawodu, nauczycieli przyrody),
 • zaprzepaszczenie dotychczasowego dorobku zawodowego,
 • obciążenie dodatkową pracą w związku z koniecznością zmiany statutów wszystkich szkół, ramowych planów nauczania, regulaminów pracy i innej dokumentacji szkolnej.

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, planowana reforma stwarza więcej zagrożeń niż szans dla dobrej edukacji. Jej skutkiem będzie obniżenie poziomu jakości kształcenia i zniszczenie wypracowanych przez szkoły osiągnięć, likwidacja etatów dyrektorskich w gimnazjach oraz zwolnienia pracowników administracji i obsługi tych szkół.
Tak radykalny pomysł demontażu i przebudowy struktury szkolnictwa jest nieuzasadniony i społecznie szkodliwy, a jego ogromne koszty poniosą samorządy, społeczności lokalne i wszyscy nauczyciele oraz pracownicy oświaty.

Zostawmy strukturę systemu oświaty bez zmian. Zacznijmy ten system wspierać i racjonalnie doskonalić, zamiast go burzyć. Będzie to dobra zmiana dla Ucznia, Rodzica i Nauczyciela.

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje o wspólne działanie na rzecz dobrej edukacji oraz podpisanie petycji w obronie polskiej szkoły zamieszczonej na stronie: www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_polskiej_szkoly

Więcej informacji o reformie na www.niedobrazmiana.edu.pl (strona dostępna od września).

Bądźmy razem! Nic o nas bez nas!

 

Pobierz list w formie dokumentu edytowalnego do wydruku (.doc)

 

Petycja w obronie polskiej szkoły

Przedstawione 27 czerwca 2016 r. przez minister edukacji Annę Zalewską „nowe” rozwiązania w edukacji oznaczają powrót do systemu sprzed 1999 roku, zupełnie nieodpowiadającego współczesnemu rozwojowi cywilizacyjnemu.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, w trosce o wysoką jakość kształcenia i wychowania, mając na uwadze dobro dziecka i ucznia, przewidując ogromne koszty społeczne i finansowe, wynikające z zapowiadanej reformy, rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod petycją w obronie polskiej szkoły.

W obliczu rewolucyjnych zmian w oświacie, zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, nieprzemyślanych i społecznie szkodliwych, chcemy budować szeroki front porozumienia w obronie polskiej szkoły.

Zwracamy się z prośbą do nauczycieli, rodziców, samorządowców, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych oraz osób, którym leży na sercu dobro dzieci i oświaty, o podpisanie petycji zamieszczonej na stronie:
www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_polskiej_szkoly

 

Stanowisko Prezydium ZG ZNP z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie reformy ustroju szkolnego

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzianej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy ustroju szkolnego. Jesteśmy przeciwni zmianom, które spowodują wyłącznie chaos organizacyjny i informacyjny. Naszym zdaniem nie przedstawiono rzeczywistych przesłanek uzasadniających tak gruntowną reformę ustroju szkolnego. Proponowana zmiana to potwierdzenie braku pomysłów na dostosowanie szkoły do obecnych przemian społecznych i wyzwań XXI wieku.

Przedstawiona reforma ustroju szkolnego ma charakter rewolucyjny. Zburzy ona wszystkie struktury systemu tworzone przez wiele lat i w bardzo krótkim czasie dotknie wszystkich poziomów edukacyjnych. Edukacja nie znosi rewolucyjnych zmian, pospiesznych decyzji i nieoczekiwanych zwrotów. Rozwija się pomyślnie tylko w atmosferze spokoju, stabilizacji, ciągłości planów i konsekwencji w ich realizacji.

Wbrew twierdzeniom pomysłodawców, ogłoszona reforma będzie niezwykle kosztowna, a koszty te w głównej mierze poniosą jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie państwa, ani tym bardziej w budżetach samorządów nie ma dodatkowych środków na wydatki związane z reformą oświaty. Rok 2017 — rok jej rozpoczęcia — zgodnie z zapowiedziami ministerstwa finansów będzie okresem niezwykle trudnym dla finansów publicznych. W budżecie państwa konieczne będą ograniczenia wydatków publicznych. Także zadłużone jednostki samorządu terytorialnego nie udźwigną kolejnych tak potężnych wydatków, a konstruowanie reformy w oparciu o środki unijne jest w obecnej sytuacji „budowaniem na piasku”.

Planowana reforma ustroju szkolnego stwarza więcej zagrożeń niż szans dla dobrej edukacji. Jej owocem będą niebezpieczne konsekwencje dla wszystkich zaangażowanych w edukację podmiotów — uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników oświaty, a także samorządów.

Naszym zdaniem skutkiem reformy ustroju szkolnego będzie obniżenie poziomu jakości edukacji i zaprzepaszczenie wypracowanych przez szkoły osiągnięć potwierdzonych w międzynarodowych badaniach PISA czy raporcie OECD. Nauczeni doświadczeniem mamy pewność, że polskiej oświaty nie stać, aby po raz kolejny uczyła się na błędach i zaczynała od zera. Tak radykalny pomysł kolejnej reformy struktury szkolnictwa uważamy za nieuzasadniony i społecznie szkodliwy.

Wobec powyższego Związek Nauczycielstwa Polskiego w pełni zgadza się z oceną reformatorskich planów MEN przedstawioną przez Profesora Krzysztofa Konarzewskiego: 38-milionowy kraj, który w okresie 15 lat dwukrotnie przebudowuje swój system oświaty, wyda się światu dziwny; ale kraj, w którym druga przebudowa polega na powrocie do stanu sprzed pierwszej, musi się wydać śmieszny.

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje:

Zostawmy strukturę systemu oświaty w spokoju. Zacznijmy ten system wspierać i racjonalnie doskonalić, zamiast go burzyć. Będzie to dobra zmiana dla Ucznia, Rodzica, Nauczyciela, a także wszystkich osób i instytucji związanych z oświatą.

za Prezydium ZG ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

ŻYCZENIA NA WAKACJE

W imieniu Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP życzę wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty udanych i spokojnych wakacji. Niech pozwolą one na odpoczynek od zawodowej pracy i przyniosą dużo radości oraz niezapomnianych chwil.

Dziękujemy za pomoc i wspieranie naszych związkowych działań. Warto być razem, bo wspólnymi siłami można osiągnąć dużo więcej. Przed nami wakacje, a później nowy rok szkolny, wiele zmian w oświacie i wiele związkowej pracy. Zapewniamy, że dalej będziemy aktywnie zabiegać o należyty wzrost wynagrodzeń i godne warunki pracy, o dobrą szkołę i wysoką pozycję zawodową nauczyciela.

Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP

Cytat tygodnia

„Instytucje kształcące przemieniają się na naszych oczach w sprawnie funkcjonujące korporacje, nie tylko nowocześnie zarządzane i podporządkowane ekonomicznemu rachunkowi, ale całkowicie dostosowane do potrzeb światowej przedsiębiorczości. [...] W takiej szkole jest coraz mniej miejsca na autentyczne i wolne myślenie, na bezpośrednią relację mistrza i ucznia, na wzajemny szacunek, a najbardziej ciekawe i twórcze inicjatywy wyprowadzane są do zewnętrznych fundacji i organizacji pozarządowych. Szkoła-korporacja stała się podmiotem gry rynkowej, prawa popytu i podaży.”

Tadeusz Gadacz
 

„Edukacja, za którą idzie krytyczne myślenie, potrafi zmieniać rzeczywistość.”

Józef Puciłowski, dominikanin
 

„Konie nadziei pędzą galopem, osły doświadczenia idą stępa.”

przysłowie chińskie
 

„Największy leń na świecie — zwątpienie.”

Michel Quoist
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2016

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXVIII Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
23 — 25 października 2015 r.
(plik uaktualniony 2. 09. 2015 r.)

logo_memorial (10 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP uprzejmie informują, iż Memoriał odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w dniach 23 - 25 października 2015 r. Celem Turnieju jest uczczenie pamięci mistrza szachowego, nauczyciela szkolnictwa średniego i wyższego oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.

Zgłoszenia prosimy kierować do Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP, ul. Piotrkowska 137/ 139; tel. 42 636 21 18 lub do Kol. Anny Walczak, tel. 607 260 639 lub 42 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 10 września br.

Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 23/24. 10. br. i 24/25. 10. br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 24. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela — w miejscu rozgrywek. Zwycięzcy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy — upominki i dyplomy. Całkowity koszt dla zawodników korzystających z noclegów wynosi 160 zł, dla pozostałych — 100 zł. Członkowie ZNP za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej otrzymują 10% zniżki. Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:

Bank Pekao S.A. XI O. w Łodzi 23 1240 3073 1111 0010 6246 3932

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 24. 10. br. o godz. 10.00, a zakończenie 25. 10. br. o godz. 13.00.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXVIII Memoriału Szachowego