• 19. 03. 2015 r.

  III Ogólnopolska Konferencja „Rok szkoły zawodowców — kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w świetle przemian i oczekiwań rynku pracy”

 • 28. 11. 2014 r.

  Jubileusz 60-lecia Klubu Nauczyciela

 • 26. 11. 2014 r.

  Złożenie kwiatów na grobie T. Wasilewskiego, prezesa Okręgu Łódzkiego ZNP

 • 20-22. 11. 2014 r.

  41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP

Manifestacja 18 kwietnia — konferencja prasowa

konferencja

W sobotę, 18 kwietnia ulicami Warszawy przejdzie około 20-tysięczna manifestacja pracowników oświaty organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Decyzję o manifestacji podjął Zarząd Główny ZNP w połowie marca po tym, jak minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska nie przyszła na umówione spotkanie z ZNP ws. podwyżek od stycznia 2016 roku.

TRASA

Uczestnicy manifestacji będą się gromadzić od godz. 10.00 przy COS Torwar. Manifestacja rozpocznie się o godz. 11.00. Start będzie miał miejsce na rondzie im. Stanisława Sedlaczka (Rozbrat, Łazienkowska, Myśliwiecka).

Trasa przemarszu:
Łazienkowska — Myśliwiecka — Górnośląska — Piękna — Al. Ujazdowskie — al. Szucha  MEN — Bagatela — Al. Ujazdowskie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Pracownicy oświaty będą pikietować przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tam odbędzie się główna część manifestacji z wystąpieniami na mobilnej scenie ZNP.

Przedstawiciele ZNP chcą złożyć na ręce minister edukacji petycję z postulatami. Oprócz petycji, ZNP ma też dla pani minister prezent z hasłem „Joanna robi nas w balona”. Będzie to oczywiście balon.

Następnie manifestacja przejdzie przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i tam spotka się na wspólnej manifestacji z innymi branżami zrzeszonymi w OPZZ. Tam będzie mobilna scena OPZZ. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiciele wszystkich protestujących branż złożą petycję adresowaną do pani premier Ewy Kopacz. Przewidujemy, że manifestacja zakończy się ok. godz. 14.00.

UCZESTNICY

Na manifestację przyjadą nauczyciele i pracownicy szkolnej administracji i obsługi z całego kraju. Niektórzy wyruszą już dzień wcześniej, by dotrzeć do Warszawy.

Z danych, jakie zebraliśmy na dzień dzisiejszy wynika, że udział w manifestacji zgłosiło 19750 osób. Mamy zamówionych 395 autokarów i 25 busów.

Najwięcej osób będzie z woj: mazowieckiego (58 autokarów — 2,9 tys. osób bez Warszawy), śląskiego (53 autokary — ponad 2,6 tys. osób) i łódzkiego (40 autokarów — 2 tys. osób). W każdym autokarze będzie koordynator. Autokary ZNP będą oznakowane zieloną kartką i logo ZNP, co ma ułatwić policji kierowanie ruchem.

JOANNA ROBI NAS W BALONA

To jedno z haseł manifestacji ZNP. Trochę przewrotne i żartobliwe, ale niestety prawdziwe. Jedni podczas pikiet palą opony, inni rzucają płytami chodnikowymi. Nauczyciele pójdą z balonami. W ten sposób chcą pokazać, jak minister wprowadza w błąd opinię publiczną, a szczególnie rodziców, przekazując nieprawdziwe informacje o pracy nauczycieli, tym samym konfrontuje pedagogów z rodzicami.

Sukcesy pani minister:

Darmowy podręcznik: może darmowy dla uczniów klas pierwszych, ale rodzice starszych uczniów muszą sięgnąć głębiej do portfela, bo wydawcy przerzucili na nich koszty.

Za czasów minister uczniowie mają najkrótszy rok szkolny, bo minister zafundowała im najdłuższą przerwę świąteczną w dziejach tego kraju. A winę zrzuciła na nauczycieli.

„Dzięki” minister znikają szkoły samorządowe i pojawiają się wyznaniowe. Szkoły dla wszystkich dzieci są zastępowane szkołami stowarzyszeniowymi.

Minister obraża nauczycieli, nie szanuje pracy nauczycieli, nie rozumie pracy nauczycieli! Udało się jej zmobilizować środowisko do wyjścia na ulice. Ma w tym zakresie większy talent od ministra Giertycha.

To nie minister Kluzik-Rostkowska robi reformę szkolnictwa zawodowego, a Unia Europejska. Minister przyszła na gotowe.

Joanna Kluzik-Rostkowska nie rozmawia z nauczycielami, lubi rozmawiać tylko z dziennikarzami!

Razem dla edukacji

— W sobotę pójdziemy w jednakowych kurtkach z ogromnymi metrowymi balonami na czele manifestacji tuż za głównym bannerem. Będziemy dobrze widoczni — zapowiada Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Na manifestacji pojawią się plakaty i transparenty z hasłami: „Żądamy zwiększenia nakładów na edukację!”, „Żądamy poszanowania zawodu nauczyciela!”, „Żądamy podwyżek płac!”, „Żądamy dialogu!”, „Stop likwidacji szkół i przedszkoli!”, „Koniec z łamaniem prawa oświatowego!”. Będą także flagi związkowe, skrzydła husarskie, trąbki. Uczestnicy będą mieli naklejki „Razem dla edukacji”.

Związek zaprosił do udziału w manifestacji Samorządowców — Marszałków, Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Radnych i poprosił ich o wsparcie protestu pracowników oświaty i wspólne działanie na rzecz zwiększenia nakładów na edukację.

PODSUMOWANIE

W sobotę nauczyciele i pracownicy oświaty wyjdą na ulice Warszawy. Będzie to ogromna 20-tysięczna manifestacja. Manifestacja ogromnego niezadowolenia lekceważonych i niedocenianych nauczycieli. Za granicą polska szkoła jest stawiana za wzór, w Polsce minister edukacji podważa status zawodowy nauczycieli, ich dorobek i nie chce prowadzić dialogu ze środowiskiem.

Czego domaga się ZNP?

Zwiększenia nakładów na edukację

Od kilku lat nakłady na edukację maleją! W tym roku udział wydatków na oświatę w relacji do PKB wynosi tylko 2,52%. To za mało, by zaspokoić rzeczywiste potrzeby w zakresie edukacji i wychowania!

Poszanowania zawodu nauczyciela

Minister edukacji z premedytacją dyskredytuje pracę nauczycieli. Przedstawia nieprawdziwe informacje o ich prawach. Twierdzi, że pragmatyka nauczycielska jest jak „grzyb na ścianie”.

Zahamowania likwidacji szkół i przedszkoli

Od 2007 r. zamknięto ponad dwa tysiące szkół, często przy biernej postawie resortu edukacji. Część samorządów wszystkie prowadzone przez siebie placówki oświatowe przekazało do prowadzenia fundacjom, stowarzyszeniom lub spółkom. Tak powoli demontuje się publiczną oświatę!

Zaprzestania łamania prawa przez samorządy

Lista gmin, które likwidują i przekazują szkoły i przedszkola niezgodnie z prawem ciągle się wydłuża. Pomoc i zachęcanie gmin ze strony ministerstwa do wyzbywania się publicznych szkół sprawia, że coraz więcej gmin decyduje się na taki krok.

Podwyżek płac

Nauczyciele zarabiają za mało: stale rośnie różnica pomiędzy średnią płacą pedagoga (3 660 zł) a średnią krajową (4 379 zł). Wzrost wynagrodzeń nauczycieli jest zamrożony od trzech lat! Zwiększenie subwencji oświatowej (o 15 mld zł od 2004 r.) nie sprawiło, że nauczyciele mają więcej pieniędzy w portfelach, jak twierdzi minister edukacji. Sumarycznie wartość pieniądza od 2004 r. spadła o około jedną trzecią! Wzrost subwencji jedynie zasypywał dziurę, która powstała w wyniku spadku siły nabywczej pieniądza. Domagamy się finansowego uznania dla pracy nauczycieli i 10-procentowych podwyżek od stycznia 2016 roku!

Rzeczywistego dialogu!

Minister edukacji lekceważy środowisko oświatowe, pozoruje dialog i uzależnia jego prowadzenie od likwidacji Karty Nauczyciela. Nie akceptujemy sytuacji, w której szantażuje się nas mówiąc: zaczniemy rozmawiać, jak zgodzicie się na demontaż Karty! Domagamy się faktycznych rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń i prywatyzacji edukacji!

 

Nasza Tablica

W najnowszym numerze Głosu Nauczycielskiego (1-8 kwietnia 2015) prezentujemy pierwszy numer wkładki przygotowanej przez ZNP — „Nasza Tablica”. Zawiera ona najważniejsze informacje dla pracowników oświaty podane w przystępnej i atrakcyjnej formie. Wystarczy ją wyjąć i wywiesić na tablicy związkowej!

Wkładka „Nasza Tablica” będzie wydawana cyklicznie: raz w miesiącu. — Dzięki niej zapewnimy szybki i skuteczny przepływ informacji wewnątrz Związku, dotrzemy z informacją o działaniach ZNP do szerokiego grona pracowników, w tym także do osób niezrzeszonych i rodziców — mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Nasza Tablica

 

Rekomendacje po III Ogólnopolskiej Konferencji „Rok szkoły zawodowców — kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w świetle przemian i oczekiwań rynku pracy” z dnia 19 marca 2015 r.

W dniu 19 marca 2015 roku w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi odbyła się III Ogólnopolska Konferencja „Rok szkoły zawodowców — kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w świetle przemian i oczekiwań rynku pracy”, zorganizowana we współpracy z Sekcją Szkolnictwa Specjalnego przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego ZNP oraz Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Patronat honorowy objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Główna tematyka konferencji dotyczyła:

— Organizacji kształcenia zawodowego specjalnego w zreformowanej formule kształcenia zawodowego i ustawicznego.

— Zmian w kształceniu zawodowym — nowa formuła edukacji.

— Funkcji kształcenia zawodowego specjalnego jako katalizatora aktywizacji zawodowej ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.

— Klasyfikacji zawodów w odniesieniu do możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.

— Uwarunkowań sukcesu absolwenta szkoły zawodowej specjalnej na zmieniającym się rynku pracy.

Konferencja z udziałem przedstawicieli władz państwowych, organów prowadzących, instytucji włączających absolwentów w funkcjonowanie na otwartym i wspomaganym rynku pracy oraz przedstawicieli środowiska organizującymi kształcenie zawodowe określiła niezbędne kierunki zmian warunkujące prawidłowe włączanie absolwentów. Określiła również zadania wynikające z optymalizacji warunków uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Podczas konferencji, którą prowadził dyrektor ŁCDNiKP Janusz Jan Moos zaprezentowano wystąpienia:

— Prezentacja kierunków dotychczasowych działań w zakresie wspierania przygotowania zawodowego na zmieniającym się rynku pracy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w polskim systemie edukacji zawodowej, omówienie założeń i rekomendacji I i II Ogólnopolskiej Debaty organizowanych w Łodzi w 2013 i 2014 roku — Marek Ćwiek — Prezes Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego.

— Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w kontekście zmian w kształceniu zawodowym specjalnym — Elżbieta Matejka — Radca Ministra w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN, Dorota Igielska — Radca Ministra w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

— Uwarunkowania sukcesu absolwentów z niepełnosprawnością intelektualną na zmieniającym się rynku pracy — prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak.

— Działania zespołów eksperckich MEN i rekomendacje poprzedzające wprowadzenie reformy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odniesieniu do przygotowania zawodowego — Jolanta Wojciechowska — Prezes Stowarzyszenia Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Efekt Motyla”, konsultant ŁCDNiKP.

— Miejsce ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w systemie egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie — wicedyrektor CKE Ewa Rudomino.

— System doradztwa zawodowego a zmienność rynku pracy — kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP Małgorzata Sienna.

— Nowa formuła egzaminów zawodowych — szanse i zagrożenia — kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych OKE Łódź Marek Szymański. Istotną częścią konferencji była dyskusja panelowa z udziałem pracodawców, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, środowiska nauki, dyrektorów szkół zawodowych specjalnych.

[...]

ZOBACZ pełną treść dokumentu (Opracowanie: Ewa Błasiak, przewodnicząca Okręgowej Sekcji Szkolnictwa Specjalnego w Łodzi, Iwona Kowalska, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, Jolanta Wojciechowska, prezes Stowarzyszenia „Efekt Motyla”. Redakcja: Janusz Moos, dyrektor ŁCDNiKP.)
[plik pdf w nowym oknie]

 

Manifestacja 18 kwietnia 2015 r.

plakat manifestacja ZNP

plakat manifestacja ZNP

Żądamy: 

Zwiększenia nakładów na edukację

Od kilku lat nakłady na edukację maleją! Mamy do czynienia z utrzymaniem wieloletniego spadku udziału wydatków na oświatę w relacji do PKB: w roku 2015 udział ten wynosi tylko 2,52%. To kolejny rok spadku. Nakłady na oświatę nie odzwierciedlają rzeczywistych, niezbędnych potrzeb w zakresie edukacji i wychowania!

Domagamy się finansowania wszystkich zadań edukacyjnych! Edukacja powinna być priorytetem państwa!

Poszanowania zawodu nauczyciela

Minister edukacji z premedytacją dyskredytuje pracę nauczycieli. Przedstawia nieprawdziwe informacje o prawach określonych w Karcie Nauczyciela, przeciwstawia nauczycieli opinii publicznej, konfrontuje pedagogów z rodzicami. Twierdzi, że pragmatyka nauczycielska jest jak „grzyb na ścianie”.

Domagamy się  poszanowania naszych praw i naszego dorobku zawodowego!

Zahamowania likwidacji szkół i przedszkoli

Od 2007 r. zamknięto ponad dwa tysiące szkół, często przy biernej postawie resortu edukacji, a nawet przy wsparciu szefowej MEN. Część samorządów wszystkie prowadzone przez siebie placówki oświatowe przekazało do prowadzenia fundacjom, stowarzyszeniom lub spółkom. Od kilku lat mamy do czynienia z ograniczaniem sieci publicznych placówek na rzecz podmiotów prywatnych, tj. stowarzyszeń, fundacji i związków wyznaniowych.

Domagamy się takich mechanizmów prawnych, które uniemożliwią demontaż publicznej oświaty i powstrzymają zatrudnianie pracowników oświaty na gorszych warunkach!

Zaprzestania łamania prawa przez samorządy

Lista gmin, które likwidują i przekazują szkoły i przedszkola niezgodnie z prawem ciągle się wydłuża. Brak zdecydowanych działań ze strony ministerstwa edukacji zachęca kolejne gminy do wyzbywania się publicznych placówek.

Oczekujemy zmian nie tylko w prawie oświatowym, ale także w ustawach samorządowych, które zablokują możliwość przekazania placówki „samemu sobie”, czyli sytuacji, gdy szkoła samorządowa jest przekazywana stowarzyszeniu, którym kieruje wójt, radny czy pracownik samorządu.

Domagamy się wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego i stworzenia skutecznych instrumentów prawnych, które powstrzymają bezprawie!

Podwyżek płac

Nauczyciele zarabiają za mało: stale rośnie różnica pomiędzy średnią płacą pedagoga (3 660 zł) a średnią krajową (4 379 zł). Wzrost wynagrodzeń nauczycieli jest zamrożony od trzech lat! Zwiększenie subwencji oświatowej (o 15 mld zł od 2004 r.) nie sprawiło, że nauczyciele mają więcej pieniędzy w portfelach, jak twierdzi minister edukacji. Sumarycznie wartość pieniądza od 2004 r. spadła o około jedną trzecią! Wzrost subwencji jedynie zasypywał dziurę, która powstała w wyniku spadku siły nabywczej pieniądza.

Domagamy się finansowego uznania dla pracy nauczycieli i 10-procentowych podwyżek od stycznia 2016 roku!

Rzeczywistego dialogu!

Minister edukacji lekceważy środowisko oświatowe. Pozoruje dialog i uzależnia jego prowadzenie od likwidacji Karty Nauczyciela. Chce, byśmy sami we własnych kieszeniach, szukali pieniędzy na podwyżki. Nie akceptujemy sytuacji, w której blokuje się prowadzenie dialogu i szantażuje się nas Kartą!

Od stycznia domagamy się rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń i prywatyzacji edukacji! Minister edukacji jednostronnie zerwała te rozmowy 9 marca.

Plakaty w wersji do druku można pobrać TUTAJ:
Plakat 1
Plakat 2

 

Cytat tygodnia

„Bycie nauczycielem to bardzo ciężki i niebywale odpowiedzialny zawód, a budowanie autorytetu to ciężka praca, w pewnym sensie syzyfowa, bo gdy się go zbuduje, to przychodzą nowi uczniowie — i trzeba zaczynać od nowa, bo to, co wypracowaliśmy, wcale nie musi pasować.”

Dorota Zawadzka
 

„Z neoliberalnym kapitalizmem jest trochę jak z realnym socjalizmem. On działa znakomicie w podręczniku. Piękna utopia.”

prof. Stanisław Owsiak, ekonomista
 

„Brak alternatywy cudownie rozjaśnia umysł.”

Henry Kissinger
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXVII Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
24 — 26 października 2014 r.
(plik uaktualniony 22. 08. 2014 r.)

Memoriał Szachowy — Łódź

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP, organizatorzy XXXVII Ogólnopolskiego Memoriału Szachowego im. dr. Horsta Podolskiego, uprzejmie informują, że Memoriał Organizowany pod patronatem Zarządu Głównego ZNP odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 24 — 26 października 2014 r. Celem Turnieju jest uczczenie pamięci mistrza szachowego, nauczyciela szkolnictwa średniego i wyższego oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty i wyłonienie najlepszego szachisty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.
Zgłoszenia prosimy kierować do Zarządu Okręgu ZNP, ul. Piotrkowska 137/139; tel. 42 636 21 18 lub do Kol. Anny Walczak, tel. 607 260 639 lub 42 252 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 10 września br.

Prosimy o nie odkładanie zgłoszeń po ww. terminie. Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 24/25. 10. br. i 25/26. 10. br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 25. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela /w miejscu rozgrywek/. Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy. Całkowity koszt dla zawodników korzystających z noclegów wynosi 160 zł, dla pozostałych — 100 zł. Członkowie ZNP za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej otrzymują 10% zniżki. Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:

Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 66 1240 3031 1111 0000 3426 7411

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 25.10. br. o godz. 10.00, a zakończenie 26.10.br. o godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXVII Memoriału Szachowego