• 19. 06. 2015 r.

  Ogólnopolska inauguracja obchodów 110 rocznicy powstania ZNP

 • 22. 05. 2015 r.

  Muzeum ZNP w Pilaszkowie

 • 19. 05. 2015 r.

  Pikieta ZNP przed Kancelarią Premiera w Warszawie

 • 25-27. 04. 2015 r.

  XXX Nauczycielskie Dni Pamięci i Pokoju

Informujemy, iż biuro Okręgu Łódzkiego ZNP w okresie wakacji szkolnych czynne jest w godzinach 9.00-14.00.

Radca prawny w okresie wakacji przyjmował będzie w terminach:
29.06 w godz. 12.00-15.00, 24.08 w godz. 12.00-15.00
26.08 w godz. 15.00-17.00, 31.08 w godz. 12.00-15.00.

Życzenia wakacyjne

Życzenia wakacyjne 2015

 

Informacje dotyczące planowanych zwolnień nauczycieli i pracowników niepedagogicznych od 1. 09. 2015 roku (stan na dzień 1. 06. 2015 r.)

 

Ilość nauczycieli, których dotyczy:

 

zamiar zwolnienia
od 1. 09. 2015 r.

ograniczenia etatu
od 1. 09. 2015 r.

nieprzedłużenie umowy
na czas określony

Łódź

108

224

88

województwo

195

540

81

razem

303

764

169

 

Ilość pracowników niepedagogicznych, których dotyczy:

 

zamiar zwolnienia
od 1. 09. 2015 r.

ograniczenia etatu
od 1. 09. 2015 r.

nieprzedłużenie umowy
na czas określony

Łódź

14

11

18

województwo

30

12

3

razem

44

23

21

 

19 maja — pikieta ZNP w Warszawie

We wtorek, 19 maja 2015 roku odbędzie się w Warszawie ogólnopolska pikieta pracowników oświaty organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w godz. 11.00 — 11.45.

Nauczyciele zgromadzą się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, by wyrazić swój protest wobec polityki edukacyjnej prowadzonej przez Joannę Kluzik-Rostkowską. Przypomną postulaty, jakie złożyli na ręce minister edukacji podczas 22-tysięcznej manifestacji, która przeszła ulicami Warszawy 18 kwietnia. Związek domaga się podjęcia rzeczywistego dialogu w sprawach dotyczących: zwiększenia nakładów na edukację, poszanowania zawodu nauczyciela, podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, zahamowania likwidacji szkół i placówek oświatowych, zaprzestania łamania prawa przez samorządy i wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego.

Brak woli prowadzenia negocjacji ze strony minister edukacji oraz lekceważenie środowiska oświatowego i jego problemów sprawia, że nauczyciele z całej Polski po raz kolejny wyjdą na ulice Warszawy 19 maja.

W ubiegłym tygodniu, 13 maja ZNP wystąpił do premier Ewy Kopacz z prośbą o spotkanie z pikietującymi nauczycielami. — Jesteśmy przekonani, że doceniając znaczenie i rolę nauczycieli w procesie kształcenia, zechce Pani spotkać się przedstawicielami środowiska oświatowego — napisał prezes ZNP Sławomir Broniarz w liście do premier Ewy Kopacz.

19 maja związkowcy złożą w kancelarii pismo adresowane do premier Ewy Kopacz. — Dziś chcemy przedstawić nasze postulaty premierowi Rządu RP, ponieważ minister edukacji nie podjęła dialogu w żadnej z podniesionych przez nas spraw, dotyczących: zwiększenia nakładów na edukację, poszanowania zawodu nauczyciela, podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, zahamowania likwidacji szkół i placówek oświatowych, zaprzestania łamania prawa przez samorządy, wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego — czytamy w petycji ZNP. — Rozwiązanie wymienionych wyżej kwestii wymaga woli podjęcia dialogu z partnerem społecznym jakim jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Od dłuższego czasu na te rozmowy czekamy. Niestety, bez rezultatu. Dlatego przyszliśmy przed gmach KPRM. Liczymy, że ta forma wyrażenia niezadowolenia przez protestujących pracowników oświaty wywoła pogłębioną refleksję i doprowadzi do dialogu.

Podczas pikiety głos zabierze prezes ZNP. Uczestnicy manifestacji będą mieli balony z hasłem „Joanna robi nas w balona”, transparenty, flagi i plakaty.

Planowany czas pikiety: godz. 11.00 — 11.45.

Sekretariat Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP informuje, iż w pikiecie weźmie udział około 100 nauczycieli i pracowników oświaty z Łodzi i województwa łódzkiego.

 

Ogólnopolska manifestacja pracowników oświaty — 18 kwietnia 2015 r.

konferencja

Relacja, zdjęcia, podziękowania

18 kwietnia odbyła się w Warszawie ogólnopolska manifestacja pracowników oświaty organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Była to najliczniejsza branżowa manifestacja, która miała miejsce w sobotę. Zgromadziła ona ponad 22 tysiące pracowników oświaty z całego kraju.

Uczestnicy manifestacji maszerowali z ogromnymi balonami z napisem: „Joanna robi nas w balona”. Nieśli plakaty i transparenty z hasłami: „Żądamy zwiększenia nakładów na edukację!”, „Żądamy poszanowania zawodu nauczyciela!”, „Żądamy podwyżek płac!”, „Żądamy dialogu!”, „Stop likwidacji szkół i przedszkoli!”, „Koniec z łamaniem prawa oświatowego!”. Były flagi związkowe, skrzydła husarskie, trąbki, naklejki „Razem dla edukacji”.

Uczestnicy manifestacji przemaszerowali trasą:
Łazienkowska — Myśliwiecka — Górnośląska — Piękna — Al. Ujazdowskie — al. Szucha MEN — Bagatela — Al. Ujazdowskie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się pikieta ZNP. Głos zabrali przedstawiciele ZNP, m.in. prezes Sławomir Broniarz.

— Minister edukacji nie zabiega o większe środki na edukację! Mówi, że więcej pieniędzy nie trzeba, wystarczą te, które są. Takiego mamy gospodarza! — mówił prezes ZNP. — Domagamy się finansowania wszystkich zadań edukacyjnych! Edukacja powinna być priorytetem państwa.

Przedstawiciele ZNP złożyli na ręce minister edukacji, która wyszła do manifestujących, petycję z postulatami. — Uczestnicy Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty ZNP wzywają Ministra Edukacji Narodowej do podjęcia rzeczywistego dialogu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w sprawach dotyczących:
• zwiększenia nakładów na edukację,
• poszanowania zawodu nauczyciela,
• podwyżek wynagrodzeń nauczycieli,
• zahamowania likwidacji szkół i placówek oświatowych,
• zaprzestania łamania prawa przez samorządy,
• wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego — czytamy w petycji.

Następnie manifestacja przeszła przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i tam spotkała się na wspólnej manifestacji z innymi branżami zrzeszonymi w OPZZ.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiciele protestujących branż złożyli petycję adresowaną do pani premier Ewy Kopacz na ręce ministra pracy.

Europejski Komitet Związków Zawodowych Oświaty i Nauki, europejska struktura Międzynarodówki Edukacyjnej poparła demonstrację ZNP w specjalnym liście do premier Ewy Kopacz oraz minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

Galeria zdjęć TUTAJ.
Podziękowanie: https://www.youtube.com/watch?v=k0UNOGeBVdA

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP dziękuje wszystkim organizatorom i uczestnikom za przygotowanie i udział w manifestacji.

W Warszawie okręg łódzki reprezentowało 2300 związkowców ze wszystkich powiatów naszego województwa. Wszystkim, którzy byli na manifestacji w obronie zawodu nauczyciela, publicznej szkoły i dobrej edukacji dziękujemy za zaangażowanie oraz zawodową solidarność i odpowiedzialność!

Razem jesteśmy silni w obronie swoich praw!

 

Cytat tygodnia

„Tym, którzy czekają na inny, lepszy świat powiem więc: nie zastanawiajcie się, kiedy ani jak on się zdarzy. Myślcie, jaki on miałby być i wyobraźcie go sobie. A później działajcie wspólnie na jego rzecz, robiąc to, co najlepiej wam wychodzi.”

Jan Sowa, socjolog i kulturoznawca
 

„Kiedyś w tradycyjnym społeczeństwie, role były rozdane. Każdy znał swoje miejsce, wiedział, kim jest, co mu wolno, czego nie wypada, jak ma się zachować w konkretnych sytuacjach. To człowieka z jednej strony ograniczało, ale też dawało matrycę tego, jak ma się zachować. Dzisiaj ludzie sami się stwarzają, kształtują swoją tożsamość często bez wzorców albo na podstawie wielu wzorców, wchodzą i wychodzą z wielu ról. Są zagubieni.”

Magdalena Kaczmarek, psycholog
 

„Praca nadaje sens życiu. Jeżeli jest potrzebna tylko po to, by zarabiać pieniądze, to jest to marne życie.”

Andrzej Blikle, prof. matematyki, członek PAN,
były prezes zarządu firmy A. Blikle
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXVII Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
24 — 26 października 2014 r.
(plik uaktualniony 22. 08. 2014 r.)

Memoriał Szachowy — Łódź

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP, organizatorzy XXXVII Ogólnopolskiego Memoriału Szachowego im. dr. Horsta Podolskiego, uprzejmie informują, że Memoriał Organizowany pod patronatem Zarządu Głównego ZNP odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 24 — 26 października 2014 r. Celem Turnieju jest uczczenie pamięci mistrza szachowego, nauczyciela szkolnictwa średniego i wyższego oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty i wyłonienie najlepszego szachisty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.
Zgłoszenia prosimy kierować do Zarządu Okręgu ZNP, ul. Piotrkowska 137/139; tel. 42 636 21 18 lub do Kol. Anny Walczak, tel. 607 260 639 lub 42 252 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 10 września br.

Prosimy o nie odkładanie zgłoszeń po ww. terminie. Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 24/25. 10. br. i 25/26. 10. br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 25. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela /w miejscu rozgrywek/. Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy. Całkowity koszt dla zawodników korzystających z noclegów wynosi 160 zł, dla pozostałych — 100 zł. Członkowie ZNP za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej otrzymują 10% zniżki. Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:

Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 66 1240 3031 1111 0000 3426 7411

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 25.10. br. o godz. 10.00, a zakończenie 26.10.br. o godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXVII Memoriału Szachowego