• 25. 06. 2014

  Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Okręgu Łódzkiego ZNP

 • 31. 05. 2014

  Dzień Dziecka w ZOO Safari Borysew

 • 16. 05. 2014

  XV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Pracowników Oświaty
  Pabianice 2014

 • 26. 04. 2014

  29. Nauczycielskie Dni Pamięci i Pokoju

Budżet na 2015 r. bez podwyżek dla nauczycieli

Rok 2015 będzie trzecim z rzędu, gdy nauczyciele nie otrzymają podwyżek wynagrodzeń. Tak wynika z projektu ustawy budżetowej na przyszły rok przyjętej dziś przez rząd.

Kwota bazowa, na podstawie której oblicza się nauczycielskie wynagrodzenie, zostanie utrzymana na poziomie z 1 września 2012 r., czyli 2717,59 zł. A ponieważ inflacja ma pójść w górę o 1,2 proc. (tak szacuje rząd), nauczyciel za swoją pensję kupi w sklepie mniej towarów niż w tym roku. I dużo mniej niż w 2012, gdy otrzymał ostatnią podwyżkę. Rok 2015 będzie bowiem trzecim z kolei, gdy realne wynagrodzenia nauczycieli spadną.

Subwencja oświatowa, z której rząd finansuje większość kosztów utrzymania szkół, wzrośnie w 2015 r. do 40 miliardów 377 milionów złotych i będzie większa od ubiegłorocznej o 877 milionów złotych. To dobra wiadomość tylko na pierwszy rzut oka. W rzeczywistości bowiem rząd na oświacie zamierza w przyszłym roku oszczędzać. W tym roku nakłady na szkoły w postaci subwencji wynosiły 2,33 proc. produktu krajowego brutto (PKB), w przyszłym spadną do 2,27 proc. PKB. Gospodarka bowiem urośnie, ale nakłady na oświatę — już nie.

Przyszłoroczna subwencja będzie też większa od obecnej ledwie o 2,22 proc., czyli niewiele ponad zakładaną inflację. Co więcej, te 877 mln zł tak naprawdę „załatwiły” szkołom sześciolatki. „W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym” — czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej. Oznacza to, że gdyby nie obniżono wieku szkolnego, subwencja najprawdopodobniej byłaby niższa, a nie większa niż w 2014 r.

Według projektu budżetu, przyszłoroczne dochody państwa wyniosą 297,2 miliarda złotych, a wydatki — 343,3 miliarda. Deficyt budżetu nie będzie większy niż 46 miliardów złotych.

Źródło: Głos Nauczycielski

 

Wynagrodzenia i czas pracy nauczycieli w wybranych krajach OECD

W zakładce Publikacje umieściliśmy RAPORT OECD „Education at a Glance 2014” nt. edukacji w państwach członkowskich UE (wersja w języku angielskim). Poniżej zebraliśmy informacje z Raportu dotyczące wynagrodzeń nauczycieli w wybranych krajach UE.
Należy kliknąć rysunek, aby obejrzeć wybraną tabelę w powiększeniu. Otwiera się jako plik graficzny w nowym oknie.

Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli w wybranych krajach OECD
w roku 2012 (w USD):

Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli w wybranych krajach OECD

Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli w wybranych krajach OECD
w latach 2005-2012 (w USD):

Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli w wybranych krajach OECD

Czas pracy nauczycieli w wybranych krajach OECD
w roku 2012

Czas pracy nauczycieli w wybranych krajach OECD

Źródło: Education at a Glance 2014, OECD Indicators

 

Komunikat — darmowe konta e-mail dla członków Związku oraz struktur terenowych ZNP i OUPiS

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego przypomina, że dla członków Związku, a także struktur terenowych ZNP i OUPiS istnieje możliwość darmowego założenia na serwerze ZG ZNP konta poczty e-mail.

W ten sposób zyskają Państwo nie tylko bezpłatne konto e-mail, lecz także dostęp do najnowszych informacji o bieżącej działalności ZNP — na konto wysyłane będą komunikaty i pomocne materiały oraz codziennie monitoringi mediów. Konto w domenie znp.edu.pl umożliwia również zwracanie się bezpośrednio do prawników ZG ZNP z pytaniami i prośbami o pomoc prawną.

W celu założenia konta e-mail należy:

• w przypadku konta indywidualnego — wypełnić formularz [kliknij tutaj i pobierz] i odesłać do oddziału ZNP, który wyśle zebrane formularze pocztą na adres Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-950 Warszawa,

• w przypadku konta dla ogniwa ZNP lub filii OUPiS — skontaktować się z kol. Aleksandrą Chwatow (tel. 22 828-08-97, e-mail: achwatow@znp.edu.pl); jednostki te mogą także założyć na naszym serwerze stronę internetową.

 

Owoce w szkołach

Program dla szkół podstawowych oraz informacje dla prezesów ZNP dotyczące akcji „Jedz jabłka w szkole i przedszkolu”

Agencja Rynku Rolnego informuje, że szkoły podstawowe, które chcą uczestniczyć w programie „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2014/2015 powinny złożyć do 08.09.2014 r. we właściwym miejscowo ze względu na miejsce siedziby szkoły Oddziale Terenowym ARR Zgłoszenie uczestnictwa szkoły w programie „Owoce i warzywa w szkole”.

29.08.2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie ws. szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem programu „Owoce i warzywa w szkole" w roku szkolnym 2014/2015.

W ramach programu dzieci będą otrzymywały nieodpłatnie owoce i warzywa, co najmniej 2 razy i nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 10 wybranych tygodni w semestrze, w łącznej liczbie określonej przez ARR i opublikowanej na stronie internetowej www.arr.gov.pl. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%).

Akcja zainicjowana przez ZNP

W sierpniu Związek zainicjował akcję „Jedz jabłka w szkole i przedszkolu”. Zaproponował, aby część jabłek przeznaczonych na eksport do Rosji została skierowana do uczniów i przedszkolaków w ramach programu „Owoce w szkole". Związek interweniował w tej sprawie u ministra rolnictwa Marka Sawickiego proponując, by koordynacją akcji zajęła się Agencja Rynku Rolnego — instytucja odpowiedzialna m.in. za program „Owoce w szkole” oraz za współpracę z poszkodowanymi rolnikami.

Od kilkunastu dni Związek Nauczycielstwa Polskiego zbiera informacje o liczbie placówek zainteresowanych otrzymywaniem owoców oraz prowadzi kampanię informacyjną wśród dyrektorów szkół i samorządowców. Niestety, okazuje się, że wiele terenowych oddziałów ARR odmawia współpracy w tym zakresie (m.in. OT ARR Gdynia, Wrocław, Gorzów Wielkopolski).

Związek ubolewa, że z powodu zaniechania Ministerstwa Rolnictwa akcja promująca zdrowe nawyki żywieniowe i będąca jednocześnie formą pomocy dla poszkodowanych rolników, nie jest dotąd w sposób należyty realizowana.

Jak poinformowała nas Agencja Rynku Rolnego, mogą się do niej zgłaszać tylko szkoły podstawowe zainteresowane otrzymywaniem owoców i warzyw.

Informacja dla prezesów ZNP

Prezesi ogniw ZNP, którzy po informacji przekazanej podczas sierpniowego Prezydium ZG ZNP, przystąpili do akcji „Jedz jabłka w szkole i przedszkolu” oraz zebrali informacje na temat szkół zainteresowanych otrzymaniem jabłek, mogą w przypadku szkół podstawowych przekazać dyrektorom tych placówek informację, iż do 8 września powinni w oddziale terenowym ARR zgłosić uczestnictwo szkoły w programie „Owoce i warzywa w szkole”.

Z przykrością informujemy, że pomimo starań ZNP, pozostałe placówki nie zostały objęte przez ARR programem „Owoce w szkole”. ZNP nie ma na to wpływu, jest jedynie pomysłodawcą akcji i nie jest w stanie koordynować dystrybucji owoców na terenie całego kraju.

Jeżeli prezesi Okręgów ZNP są w posiadaniu list szkół zainteresowanych otrzymywaniem owoców, proszeni są o przesłanie ich do oddziałów terenowych ARR z wnioskiem do dyrektora OT ARR dotyczącym poinformowania o realizacji akcji.

Przypominamy, że minister rolnictwa Marek Sawicki 21 sierpnia 2014 powiedział o akcji „Jedz jabłka w szkole i przedszkolu”: „To jest świetny pomysł, niech szef ZNP zorganizuje odbiór, wskaże miejsca dowozu — z chęcią przekażemy” (PAP).

 

Cytat tygodnia

„Szkoła to instytucja totalnie sfeminizowana, ignorująca różnice pomiędzy płciami, w tym odmienny sposób postrzegania i przeżywania świata przez chłopców. [...] Półkule mózgowe chłopców mają mniej połączeń niż u kobiet, relatywnie mniejsze tzw. spoidło wielkie. Czynności wymagające współpracy obu półkul, jak czytanie, rozpoznawanie emocji, przychodzą im z większym trudem. Dorośli powinni zatem więcej do chłopców mówić, więcej im czytać, okazywać czułość i empatię, cierpliwie nauczać zachowań społecznych, bo to dociera do nich jak przez grubą szybę. Ich mózgi nie są gorsze, są inne.”

Irena Koźmińska
 

„Można zmieniać świat na lepsze, jeśli się potrafi wyciągnąć wnioski z przeszłości.”

Angela Merkel
 

„To nie ubóstwo nas nęka, tylko pragnienie bogactwa.”

Marek Aureliusz, cesarz rzymski, filozof — stoik
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXVII Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
24 — 26 października 2014 r.
(plik uaktualniony 22. 08. 2014 r.)

Memoriał Szachowy — Łódź

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP, organizatorzy XXXVII Ogólnopolskiego Memoriału Szachowego im. dr. Horsta Podolskiego, uprzejmie informują, że Memoriał Organizowany pod patronatem Zarządu Głównego ZNP odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 24 — 26 października 2014 r. Celem Turnieju jest uczczenie pamięci mistrza szachowego, nauczyciela szkolnictwa średniego i wyższego oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty i wyłonienie najlepszego szachisty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.
Zgłoszenia prosimy kierować do Zarządu Okręgu ZNP, ul. Piotrkowska 137/139; tel. 42 636 21 18 lub do Kol. Anny Walczak, tel. 607 260 639 lub 42 252 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 10 września br.

Prosimy o nie odkładanie zgłoszeń po ww. terminie. Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 24/25. 10. br. i 25/26. 10. br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 25. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela /w miejscu rozgrywek/. Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy. Całkowity koszt dla zawodników korzystających z noclegów wynosi 160 zł, dla pozostałych — 100 zł. Członkowie ZNP za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej otrzymują 10% zniżki. Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:

Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 66 1240 3031 1111 0000 3426 7411

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 25.10. br. o godz. 10.00, a zakończenie 26.10.br. o godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXVII Memoriału Szachowego