• 14. 10. 2014

  Promocja książki Jadwigi Czech „Ocalić od zapomnienia”

 • 25. 06. 2014

  Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Okręgu Łódzkiego ZNP

 • 31. 05. 2014

  Dzień Dziecka w ZOO Safari Borysew

 • 16. 05. 2014

  XV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Pracowników Oświaty
  Pabianice 2014

Jaki jest polski nauczyciel?

Przeciętny polski nauczyciel jest kobietą, ma 42 lata, cieszy się z pracy, jaką wykonuje, ale czuje się niedoceniony przez społeczeństwo — tak wynika z analiz przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Nauczyciele stanowią liczną, 650-tysięczną grupę zawodową. Przeciętny wiek polskiego nauczyciela to 42 lata. Z badania IBE „Czas i warunki pracy nauczycieli” wynika, że nauczyciele uczący w gimnazjach i technikach są najmłodsi, a nauczyciele nauczania początkowego — najstarsi. Szkoła to miejsce mocno sfeminizowane — 75 proc. nauczycieli to kobiety. W edukacji wczesnoszkolnej jedynie co setny nauczyciel to mężczyzna (wg danych Systemu Informacji Oświatowej). 

Zdecydowana większość nauczycieli jest zadowolona ze swojej pracy, przy czym wyniki badania TALIS wskazują, że więcej satysfakcji czerpią z pracy w szkole, w której uczą, niż z zawodu jako takiego. Inaczej w oczach nauczycieli jest jednak z prestiżem wykonywanej pracy. Jedynie 18 proc. nauczycieli gimnazjów twierdzi, że zawód nauczyciela jest ceniony w społeczeństwie (międzynarodowa średnia w krajach objętych badaniem TALIS wyniosła 31 proc.).  

Aż 90 proc. nauczycieli lubi pracę w swojej szkole. Choć jedynie co dziesiąty żałuje, że został nauczycielem, to aż co trzeci nauczyciel gimnazjum zastanawia się, czy nie byłoby lepiej, gdyby wybrał inny zawód. Co piąty zaś (raczej lub zdecydowanie) nie wybrałby ponownie pracy nauczyciela.

Choć sami nauczyciele nie czują, że należą do grupy cieszącej się uznaniem społecznym, to w badaniach nad hierarchią zawodów, prowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej, zdobywają od dekad miejsce w pierwszej dziesiątce pod względem prestiżu, którym Polacy darzą przedstawicieli różnych profesji. Nauczyciel w tym rankingu zajmuje niewiele niższą pozycję niż profesor uniwersytetu i inżynier w fabryce. Jedna trzecia dorosłych Polaków biorących udział w badaniu CBOS uważa, że poziom zarobków nauczycieli jest za niski. Praca nauczyciela została uznana za stresującą, odpowiedzialną i ciężką. Zarazem nauczyciele postrzegani są jako osoby o wysokich kwalifikacjach oraz motywacji, by stale je zwiększać.

Polscy nauczyciele należą do najlepiej wykształconych na świecie — 99 proc. z nich to absolwenci studiów wyższych.

 

List prezesa ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Zawód nauczyciela nigdy nie przestanie mieć kluczowego znaczenia.

Pracy nauczyciela i wychowawcy nie zastąpią popularne nowe technologie w edukacji. Więcej, jestem przekonany, że jest to zawód przyszłości!

Koleżanki i Koledzy!
Codziennie podejmujecie trud kształcenia i wychowywania, choć w dzisiejszych czasach coraz trudniej być nauczycielem. Z każdym rokiem szkolnym przybywa nowych obowiązków, rosną oczekiwania rodziców, zmienia się rola szkoły i pozycja pedagogów, także za sprawą debaty publicznej, w której nauczyciele są przedstawiani głównie w kontekście kosztów ponoszonych przez samorządy na edukację. Doczekaliśmy się sytuacji, w której coraz rzadziej dyskutuje się o jakości kształcenia. Po 25 latach od przemian ustrojowych, Polska jest za granicą wychwalana za niebywały sukces edukacyjny. W kraju zaś nauczyciele są krytykowani, a w debacie pojawiają się nieprawdziwe informacje o ich czasie pracy i płacach.  

Do przeciwników publicznej edukacji nie przemawiają fakty i wyniki międzynarodowych badań. PISA 2012 udowodniła, że Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej. Raport OECD „Better Life Index” jeszcze bardziej nas docenił, stwierdzając, że mamy drugi najlepszy system oświaty wśród wysokorozwiniętych krajów. To jest wielki sukces nauczycieli oraz wspierających ich pracowników szkolnej administracji i obsługi!

Istnieje potrzeba przywrócenia naszemu zawodowi jego dawnego znaczenia, a nauczycielom poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy. Jak podkreśla UNESCO, inwestowanie w nauczycieli jest kluczowe, bowiem system edukacji jest tak dobry, jak dobrzy są jego nauczyciele!

Koleżanki i Koledzy!
Życzę, aby Wasza praca była należycie oceniana i wynagradzana. Aby trud, który wkładacie w kształcenie był doceniany, a Wasz zawód cieszył się społecznym uznaniem i szacunkiem.

Koleżanki i Koledzy!
14 października nie zapominamy także o pracownikach szkolnej administracji i obsługi. To dzięki Wam szkoła sprawnie funkcjonuje!

Wszystkim życzę radości i spokojnej pracy w przyjaznej atmosferze.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,
Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP

 

Życzenia Prezesa Okręgu Łódzkiego ZNP z okazji Dnia KEN

kliknij obrazek, żeby zobaczyć oryginalny rozmiar

Budżet na 2015 r. bez podwyżek dla nauczycieli

Rok 2015 będzie trzecim z rzędu, gdy nauczyciele nie otrzymają podwyżek wynagrodzeń. Tak wynika z projektu ustawy budżetowej na przyszły rok przyjętej dziś przez rząd.

Kwota bazowa, na podstawie której oblicza się nauczycielskie wynagrodzenie, zostanie utrzymana na poziomie z 1 września 2012 r., czyli 2717,59 zł. A ponieważ inflacja ma pójść w górę o 1,2 proc. (tak szacuje rząd), nauczyciel za swoją pensję kupi w sklepie mniej towarów niż w tym roku. I dużo mniej niż w 2012, gdy otrzymał ostatnią podwyżkę. Rok 2015 będzie bowiem trzecim z kolei, gdy realne wynagrodzenia nauczycieli spadną.

Subwencja oświatowa, z której rząd finansuje większość kosztów utrzymania szkół, wzrośnie w 2015 r. do 40 miliardów 377 milionów złotych i będzie większa od ubiegłorocznej o 877 milionów złotych. To dobra wiadomość tylko na pierwszy rzut oka. W rzeczywistości bowiem rząd na oświacie zamierza w przyszłym roku oszczędzać. W tym roku nakłady na szkoły w postaci subwencji wynosiły 2,33 proc. produktu krajowego brutto (PKB), w przyszłym spadną do 2,27 proc. PKB. Gospodarka bowiem urośnie, ale nakłady na oświatę — już nie.

Przyszłoroczna subwencja będzie też większa od obecnej ledwie o 2,22 proc., czyli niewiele ponad zakładaną inflację. Co więcej, te 877 mln zł tak naprawdę „załatwiły” szkołom sześciolatki. „W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym” — czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej. Oznacza to, że gdyby nie obniżono wieku szkolnego, subwencja najprawdopodobniej byłaby niższa, a nie większa niż w 2014 r.

Według projektu budżetu, przyszłoroczne dochody państwa wyniosą 297,2 miliarda złotych, a wydatki — 343,3 miliarda. Deficyt budżetu nie będzie większy niż 46 miliardów złotych.

Źródło: Głos Nauczycielski

 

Wynagrodzenia i czas pracy nauczycieli w wybranych krajach OECD

W zakładce Publikacje umieściliśmy RAPORT OECD „Education at a Glance 2014” nt. edukacji w państwach członkowskich UE (wersja w języku angielskim). Poniżej zebraliśmy informacje z Raportu dotyczące wynagrodzeń nauczycieli w wybranych krajach UE.
Należy kliknąć rysunek, aby obejrzeć wybraną tabelę w powiększeniu. Otwiera się jako plik graficzny w nowym oknie.

Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli w wybranych krajach OECD
w roku 2012 (w USD):

Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli w wybranych krajach OECD

Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli w wybranych krajach OECD
w latach 2005-2012 (w USD):

Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli w wybranych krajach OECD

Czas pracy nauczycieli w wybranych krajach OECD
w roku 2012

Czas pracy nauczycieli w wybranych krajach OECD

Źródło: Education at a Glance 2014, OECD Indicators

 

Cytat tygodnia

„Szacunek oddawany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu: im więcej naród jest oświecony, tym wyżej ceni tych, którzy mu światło przynoszą.”

Eliza Orzeszkowa
 

„Nauczyciel otwiera drzwi wiedzy, przez które trzeba przejść samemu.”

aforyzm chiński
 

„Porażka? Nie wiem, co znaczy to słowo.”

Margaret Thatcher
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXVII Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
24 — 26 października 2014 r.
(plik uaktualniony 22. 08. 2014 r.)

Memoriał Szachowy — Łódź

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP, organizatorzy XXXVII Ogólnopolskiego Memoriału Szachowego im. dr. Horsta Podolskiego, uprzejmie informują, że Memoriał Organizowany pod patronatem Zarządu Głównego ZNP odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 24 — 26 października 2014 r. Celem Turnieju jest uczczenie pamięci mistrza szachowego, nauczyciela szkolnictwa średniego i wyższego oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty i wyłonienie najlepszego szachisty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.
Zgłoszenia prosimy kierować do Zarządu Okręgu ZNP, ul. Piotrkowska 137/139; tel. 42 636 21 18 lub do Kol. Anny Walczak, tel. 607 260 639 lub 42 252 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 10 września br.

Prosimy o nie odkładanie zgłoszeń po ww. terminie. Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 24/25. 10. br. i 25/26. 10. br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 25. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela /w miejscu rozgrywek/. Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy. Całkowity koszt dla zawodników korzystających z noclegów wynosi 160 zł, dla pozostałych — 100 zł. Członkowie ZNP za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej otrzymują 10% zniżki. Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:

Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 66 1240 3031 1111 0000 3426 7411

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 25.10. br. o godz. 10.00, a zakończenie 26.10.br. o godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXVII Memoriału Szachowego