• 28. 11. 2014 r.

  Jubileusz 60-lecia Klubu Nauczyciela

 • 26. 11. 2014 r.

  Złożenie kwiatów na grobie T. Wasilewskiego, prezesa Okręgu Łódzkiego ZNP

 • 20-22. 11. 2014 r.

  41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP

 • 15. 11. 2014 r.

  V Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty

Manifestacja 18 kwietnia 2015 r.

plakat manifestacja ZNP

plakat manifestacja ZNP

Żądamy: 

Zwiększenia nakładów na edukację

Od kilku lat nakłady na edukację maleją! Mamy do czynienia z utrzymaniem wieloletniego spadku udziału wydatków na oświatę w relacji do PKB: w roku 2015 udział ten wynosi tylko 2,52%. To kolejny rok spadku. Nakłady na oświatę nie odzwierciedlają rzeczywistych, niezbędnych potrzeb w zakresie edukacji i wychowania!

Domagamy się finansowania wszystkich zadań edukacyjnych! Edukacja powinna być priorytetem państwa!

Poszanowania zawodu nauczyciela

Minister edukacji z premedytacją dyskredytuje pracę nauczycieli. Przedstawia nieprawdziwe informacje o prawach określonych w Karcie Nauczyciela, przeciwstawia nauczycieli opinii publicznej, konfrontuje pedagogów z rodzicami. Twierdzi, że pragmatyka nauczycielska jest jak „grzyb na ścianie”.

Domagamy się  poszanowania naszych praw i naszego dorobku zawodowego!

Zahamowania likwidacji szkół i przedszkoli

Od 2007 r. zamknięto ponad dwa tysiące szkół, często przy biernej postawie resortu edukacji, a nawet przy wsparciu szefowej MEN. Część samorządów wszystkie prowadzone przez siebie placówki oświatowe przekazało do prowadzenia fundacjom, stowarzyszeniom lub spółkom. Od kilku lat mamy do czynienia z ograniczaniem sieci publicznych placówek na rzecz podmiotów prywatnych, tj. stowarzyszeń, fundacji i związków wyznaniowych.

Domagamy się takich mechanizmów prawnych, które uniemożliwią demontaż publicznej oświaty i powstrzymają zatrudnianie pracowników oświaty na gorszych warunkach!

Zaprzestania łamania prawa przez samorządy

Lista gmin, które likwidują i przekazują szkoły i przedszkola niezgodnie z prawem ciągle się wydłuża. Brak zdecydowanych działań ze strony ministerstwa edukacji zachęca kolejne gminy do wyzbywania się publicznych placówek.

Oczekujemy zmian nie tylko w prawie oświatowym, ale także w ustawach samorządowych, które zablokują możliwość przekazania placówki „samemu sobie”, czyli sytuacji, gdy szkoła samorządowa jest przekazywana stowarzyszeniu, którym kieruje wójt, radny czy pracownik samorządu.

Domagamy się wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego i stworzenia skutecznych instrumentów prawnych, które powstrzymają bezprawie!

Podwyżek płac

Nauczyciele zarabiają za mało: stale rośnie różnica pomiędzy średnią płacą pedagoga (3 660 zł) a średnią krajową (4 379 zł). Wzrost wynagrodzeń nauczycieli jest zamrożony od trzech lat! Zwiększenie subwencji oświatowej (o 15 mld zł od 2004 r.) nie sprawiło, że nauczyciele mają więcej pieniędzy w portfelach, jak twierdzi minister edukacji. Sumarycznie wartość pieniądza od 2004 r. spadła o około jedną trzecią! Wzrost subwencji jedynie zasypywał dziurę, która powstała w wyniku spadku siły nabywczej pieniądza.

Domagamy się finansowego uznania dla pracy nauczycieli i 10-procentowych podwyżek od stycznia 2016 roku!

Rzeczywistego dialogu!

Minister edukacji lekceważy środowisko oświatowe. Pozoruje dialog i uzależnia jego prowadzenie od likwidacji Karty Nauczyciela. Chce, byśmy sami we własnych kieszeniach, szukali pieniędzy na podwyżki. Nie akceptujemy sytuacji, w której blokuje się prowadzenie dialogu i szantażuje się nas Kartą!

Od stycznia domagamy się rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń i prywatyzacji edukacji! Minister edukacji jednostronnie zerwała te rozmowy 9 marca.

Plakaty w wersji do druku można pobrać TUTAJ:
Plakat 1
Plakat 2

 

Rozpoczyna się ogólnopolski protest!

17 marca br. Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty i zorganizowaniu manifestacji w Warszawie w sobotę, 18 kwietnia br.

— Do wyjścia na ulice Warszawy skłoniła nas minister edukacji swoją lekceważącą postawą, jaką zaprezentowała podczas zainicjowanych przez ZNP rozmów na temat 10-procentowych podwyżek dla nauczycieli. Minister jednostronnie zerwała te rozmowy — mówił na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz. — Nauczyciele nie pozwolą sobie na lekceważenie, ignorowanie i zamykanie drzwi, kiedy chcą rozmawiać. Dlatego dzisiaj Zarząd Główny podjął decyzję o proteście. Zaczynamy od wielkiej manifestacji 18 kwietnia w Warszawie. W planach mamy również prowadzenie akcji informacyjnej, oplakatowanie i oflagowanie placówek oświatowych. Jako pracownicy mamy do dyspozycji wszystkie narzędzia, jakie daje nam ustawa o sporach zbiorowych, ze strajkiem włącznie. Dzisiaj była mowa o ewentualnym strajku szkolnym we wrześniu.

Prezes ZNP przypomniał, że na początku tego roku Związek wystąpił do minister edukacji z wnioskiem o rozpoczęcie rozmów na temat podwyżek dla nauczycieli od stycznia 2016 r. Pierwsze spotkanie odbyło się 2 marca br. — Na kolejne rozmowy 9 marca w siedzibie ZNP minister edukacji nie przyszła, informując mnie o tym telefonicznie na zaledwie 20 minut przed spotkaniem. Wg ZNP, tym samym szefowa MEN zerwała rozmowy z nauczycielami i dziś nie ma już legitymacji do prowadzenia dialogu społecznego. Dlatego wystąpiliśmy do premier Ewy Kopacz z wnioskiem o spotkanie „w celu omówienia bieżącej sytuacji w oświacie i problemów środowiska nauczycielskiego”. Ale na razie pani premier milczy, więc przyszła kolej na głos nauczycieli — mówił prezes Związku.

Szef ZNP podkreślił, że Związek będzie protestował przeciwko ignorowaniu nauczycieli i zgłaszanego przez nich postulatu wzrostu płac od stycznia 2016 r., lekceważeniu środowiska oświatowego, postępującej prywatyzacji edukacji, bierności ministerstwa wobec łamania prawa oświatowego przez samorządy.

— Joanna Kluzik-Rostkowska celowo i z premedytacją dąży do konfliktu ze środowiskiem, okazując brak szacunku i zainteresowania grupą, którą jako pierwszy nauczyciel w kraju powinna reprezentować  — mówił prezes ZNP. — Dzisiaj nie mamy partnera do rozmów o naszych postulatach.  

 

Uchwała Nr  1 /2015
Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
z dnia 17 marca 2015 r.
w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 11 oraz art. 43 ust. 2 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1
Wobec braku woli prowadzenia dialogu społecznego przez Minister Edukacji Narodowej i zerwania rozmów w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2016 r.— rozpocząć od 18 marca 2015 r. ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP.

§ 2
W ramach akcji protestacyjnej zorganizować 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie ogólnopolską manifestację nauczycieli i pracowników edukacji.

§ 3
Upoważnić Prezydium ZG ZNP do podejmowania decyzji o innych formach akcji protestacyjnej ZNP.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP
PREZES ZNP
/-/ Sławomir Broniarz

 

Nowe brzmienie Statutu ZNP

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 24 lutego 2015 roku dokonano rejestracji nowego brzmienia Statutu ZNP, uchwalonego 22 listopada 2014 roku przez 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.

Stosownie do treści art. 6945 § 2 k. p. c. wpis dotyczący rejestracji Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest wykonalny od tego dnia.

W związku z tym informujemy, że wszystkie struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego, mają obowiązek posługiwać się obecnie wyłącznie Statutem ZNP w brzmieniu nadanym przez 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP w dniu 22 listopada 2014 roku.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie tej informacji wszystkim ogniwom organizacyjnym ZNP.

Załączniki:
Nowy Statut ZNP

 

Negocjacje płacowe

2 marca w resorcie edukacji odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli ZNP z minister edukacji Joanną Kluzik-Rostkowską. Negocjacje ruszyły na wniosek ZNP.

Związek zażądał rozmów na temat:
— wzrostu płac nauczycieli w 2016 r. i minimum 10-procentowych podwyżek,
— uporządkowania prawa oświatowego i rozpoczęcia prac nad nową ustawą o systemie oświaty,
— patologicznych sytuacji związanych z przekazywaniem szkół samorządowych stowarzyszeniom.

— Zaproponowaliśmy powołanie zespołów, które będą pracować nad tymi trzema obszarami. Uzgodniliśmy, że kolejne spotkanie odbędzie się 9 marca — mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP. — To będą trudne negocjacje, ale chcemy je prowadzić.

W rozmowach wzięli udział członkowie Prezydium ZG ZNP: prezes ZNP Sławomir Broniarz, wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik oraz Mirosława Chodubska, Jarosław Czarnowski, Marek Ćwiek, Teresa Janiszewska, Mirosława Karwowska, Wanda Kołtunowicz, Tomasz Korczak, Janusz Koziński, Bożena Mania, Elżbieta Markowska, Kazimierz Piekarz,  Janusz Rak, Grażyna Ralska, Jadwiga Aleksandra Rezler, Joanna Wąsala.

Portal Wyborcza.pl opublikował wywiad z minister edukacji Joanną Kluzik-Rostkowską tuż po rozmowach z ZNP. Wywiad można przeczytać TUTAJ.

— Rozmawialiśmy o trzech sprawach: podwyżkach pensji, nowej ustawie o systemie oświaty oraz o przekształceniach szkół i przekazywaniu ich organizacjom pozarządowym. Najtrudniej zdecydowanie się nam porozumieć w tej pierwszej kwestii — mówi minister edukacji.

— Mechanizm, który prowadzi do przekazania szkoły w ręce stowarzyszenia w większości jest mechanizmem patologicznym, kryminogennym. Nie jesteśmy przeciwni przekazywaniu małych szkół stowarzyszeniom, natomiast jesteśmy przeciwni łamaniu prawa poprzez obchodzenie Karty Nauczyciela, po to, by zmniejszyć koszty funkcjonowania — mówił 2 marca w radiowej Jedynce prezes Związku Sławomir Broniarz. Wywiad z prezesem ZNP w PR1 jest dostępny TUTAJ.

 

Cytat tygodnia

„Nasz system szkolny oddala się o co najmniej kilkadziesiąt lat od tych, które są zdecydowanie lepiej dostosowane do zmian społecznych, gospodarczych, politycznych, kulturowych, a nawet militarnych w ponowoczesnym świecie. Władza może organizować z pieniędzy podatników wystawne kongresy, finansować nonsensowne projekty, rozbudowywać aparat administracji publicznej, może szantażować media odcięciem ich od funduszy na reklamy, sponsorowane artykuły, byle tylko chwaliły MEN za trafne (w istocie trefne) decyzje, itd., ale to i tak niczego nie zmienia w całym systemie szkolnym.”

Bogusław Śliwerski
 

„Szkoła daje uczniowi szansę, ale jego wysiłku nie zastąpi. O jego sukcesie czy klęsce decyduje głównie samoregulacja, na tę zaś składają się dyspozycje genetyczne, doświadczenia wyniesione z domu, wzory ze środowiska — a dopiero w dalszej kolejności klimat społeczny szkoły i wpływ nauczycieli.”

Bolesław Niemierko, profesor SWPS
 

„Gdzie przemoc uciska, tam bunt jest cnotą.”

sentencja łacińska
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXVII Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
24 — 26 października 2014 r.
(plik uaktualniony 22. 08. 2014 r.)

Memoriał Szachowy — Łódź

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP, organizatorzy XXXVII Ogólnopolskiego Memoriału Szachowego im. dr. Horsta Podolskiego, uprzejmie informują, że Memoriał Organizowany pod patronatem Zarządu Głównego ZNP odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 24 — 26 października 2014 r. Celem Turnieju jest uczczenie pamięci mistrza szachowego, nauczyciela szkolnictwa średniego i wyższego oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty i wyłonienie najlepszego szachisty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.
Zgłoszenia prosimy kierować do Zarządu Okręgu ZNP, ul. Piotrkowska 137/139; tel. 42 636 21 18 lub do Kol. Anny Walczak, tel. 607 260 639 lub 42 252 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 10 września br.

Prosimy o nie odkładanie zgłoszeń po ww. terminie. Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 24/25. 10. br. i 25/26. 10. br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 25. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela /w miejscu rozgrywek/. Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy. Całkowity koszt dla zawodników korzystających z noclegów wynosi 160 zł, dla pozostałych — 100 zł. Członkowie ZNP za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej otrzymują 10% zniżki. Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:

Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 66 1240 3031 1111 0000 3426 7411

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 25.10. br. o godz. 10.00, a zakończenie 26.10.br. o godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXVII Memoriału Szachowego